лавлах утас – Харита БНЧУ

монгол - чех хэлээр

ДАВАА, ЛХАГВА: 9-11, 14-16

утас: (+420) 733 67 66 67

и-мейл: mongol.info@charita.cz


манай үйлчилгээ:

мэдээлэл: 

- БНЧУ дахь оршин суухтай холбогдсон
- ажил эрхлэлтэй холбогдсон
- нийгмийн үйлчилгээний тухай
- эрүүл мэндийн үйлчилгээний тухай
- боловсролын тухай
- аж амьдралд тулгарсан бусад асуудлын талаар

ТУСЛАМЖ:
албан маягтыг бөглөхөд утсаар дамжуулан туслана

АМАН ОРЧУУЛГА:
утсаар дамжуулан орчуулж өгнө

ОРЧУУЛГА:
БНЧУ-д оршин суухтай холбогдсон

Мэдээлэх үйлчилгээ үнэ төлбөргүй.
Та манай утсанд хандахдаа аль оператораар дамжихаас шалтгаалан залгасан төлбөрөө л төлнө.
Манай үйлчилгээнд хандахдаа нэрээ мэдэгдэх шаардлагагүй.

www.charita.cz/infolinka

Төслийг “Гадаадын иргэдийг идээшин дасгах – 2017” хөтөлбөрийн хүрээнд БНЧУ-ын ДХЯ-аас хамтран санхүүжилж байна.

Logo_MVCR

татаж авах (download)
татаж авах (download) cz
татаж авах (download) mng