INFOLINKA – ĐƯỜNG DÂY NÓNG – Charita ČR

cung cấp thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Séc

T2, T4, T6: 9-12h, 14-17h

Số điện thoại: (+420) 605 99 99 69

E-mail: vietnam.info@charita.cz

 

Chúng tôi cung cấp:

THÔNG TIN VỀ: 

- thủ tục cư trú tại CH Séc
- việc làm
- hệ thống an sinh xã hội
- hệ thống y tế
- hệ thống giáo dục
- cách xử lý các tình huống xảy ra trong cuộc sống

HỖ TRỢ

điền các mẫu đơn hành chính qua điện thoại

DỊCH

qua điện thoại khi bạn cần làm việc với cơ quan hành chính

DỊCH THUẬT

các văn bản liên quan đến việc cư trú tại Séc

Các thông tin được cung cấp miỄn phí,
Bạn chỉ thanh toán cuộc gọi theo giá điện thoại tổng đài của mình.
Các thông tin được cung cấp ẨN DANH

 www.charita.cz/infolinka

Dự án được BNV CH Séc đồng tài trợ trong chương trình Hội nhập người nước ngoài 2017.

logo Charity

 

 để tải về (download)
để tải về (download) cz
để tải về (download) viet