Startujeme projekt Young Caritas
27. ledna 2020 Young Caritas

Startujeme projekt Young Caritas

Diecézní charity České Budějovice, Hradec Králové a Plzeň odstartovaly společně s Charitou Česká republika nadějný dvouletý projekt Young Caritas v České republice.

V návaznosti na Young Caritas, jakožto celoevropskou platformu, která zapojuje mladé lidi do činnosti Charity, se společnými silami budou v následujících třech letech snažit zvýšit úroveň neformálního vzdělávání v České republice. 

Klíčovou roli v projektu hrají mladí dobrovolníci, díky jejichž zájmu o své okolí a společnost lze mládeži předat systém hodnot, který se stane trvalou součástí jejich vlastní identity a mohou ho tak dále šířit ve svém bezprostředním okolí.

Mládež zapojení do aktivit Young Caritas bude motivována k lokální i globální odpovědnosti, otevřenosti a pozitivnímu vlivu na své okolí.
Přípravy jsou již v plném proudu. 29. ledna nás čeká jedno z prvních hromadných setkání se zástupci z diecézních Charit a vše může začít!