MIND

Migration – Interconnectedness – Development

(Migrace – propojenost – rozvoj)

Tříletý celoevropský projekt financovaný Evropskou komisí má zvýšit povědomí české široké veřejnosti včetně politických zástupců, privátního sektoru i médií o rozvojové pomoci a jejím propojení s migrací. Je v něm zapojeno jedenáct charitních organizací, které usilují o aktivní účast evropské společnosti v rozvojových otázkách. Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

VÍCE