Poslanci schválili veřejné pojištění pro novorozence cizinců, nikoli už ale pro jejich děti
4. června 2021 Integrace cizinců

Poslanci schválili veřejné pojištění pro novorozence cizinců, nikoli už ale pro jejich děti

Děti cizinců legálně pobývajících v Česku stále nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, a tím ani na dostatečnou zdravotní péči. Šance zacelit jedno z nejbolavějších míst integrace cizinců v Česku byla promarněna.

Ve středu 2. června poslanci schválili ve třetím čtení novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR, která měla sladit předpisy s legislativou Evropské unie.

Pozměňovací návrh poslanců Petra Třešňáka, Františka Kopřivy a Jana Čižinského, který měl souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva vnitra, nebyl schválen. Poslanec Čižinský měl rovněž podporu neziskových organizací, které již více než deset let usilují o to, aby děti cizinců měly dostatečný přístup ke zdravotní péči. Podařilo se alespoň schválit kompromisní návrh Čižinského umožňující přístup k pojištění pro novorozence.

Charita usiluje o zapojení dětí cizinců do veřejného pojištění

Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, usilovaly o přijetí pozměňovacího návrhu, který by konečně umožnil zahrnutí nezletilých dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění. Momentálně se tyto děti musí spoléhat na komerční pojištění, které je nepoměrně dražší a často nedostatečné.

Zapojení dětí cizinců s dlouhodobým pobytem do veřejného pojištění již delší dobu doporučují soudy, Kancelář veřejného ochránce práv nebo Etická komise Ministerstva zdravotnictví.

Pojistné by za nezletilé děti platili zákonní zástupci ve výši, kterou platí osoby bez zdanitelných příjmů. Řada poslanců návrh podpořila, ale na přijetí to nestačilo (75 pro, 18 proti, ostatní se zdrželi nebo nebyli přítomni).

Zlepšení postavení nepojistitelných novorozenců

Podařilo se schválit alespoň pozměňovací návrh (opět Čižinský), který přispěje k částečně lepšímu postavení tzv. nepojistitelných novorozenců. Tedy dětí, které se narodí na území ČR a nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění navzdory tomu, že jejich rodiče zde dlouhodobě legálně pobývají a sami v mnoha případech přístup do veřejného zdravotního pojištění mají. Děti budou pojištěny do 60 dní věku, pojistné za ně budou platit rodiče.

Vítáme také přijetí pozměňovacího návrhu poslance Sklenáka, který zavádí spoluodpovědnost subjektu, jenž využívá služeb pseudoagentur práce, které se snaží zprostředkování zaměstnání nějakým způsobem zastřít. Dosud totiž bylo vedeno jako přestupek právě pouze zastřené zprostředkování zaměstnávání, avšak díky tomuto poslaneckému návrhu bude v budoucnu možné postihovat i uživatele, tedy subjekty, které umožňují výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Návrh zákona půjde nyní do Senátu. Věříme, že Senát novelu poslancům vrátí k opětovnému projednání a dojde k rozšíření přístupu k veřejnému pojištění i pro děti, a tím i k zajištění uspokojivé zdravotní péči.