11. září 2015 Integrace cizinců

Vedení České biskupské konference k situaci migrantů: Je třeba jednat!

"Znovu potvrzujeme naši připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat ze svých domovů, a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do české společnosti." Touto deklarací začíná Prohlášení předsedy a místopředsedy České biskupské konference k současné situaci migrantů, vydané 10. září v reakci na výzvu papeže Františka z neděle 6. září.

"V oblasti akutní pomoci jsme již jako církev zapojeni a na déle trvající proces integrace cizinců do české společnosti se připravujeme v rámci expertní skupiny ministerstva vnitra," píše se v Prohlášení, které vydal 10. září předseda České biskupské konference (ČBK) kardinál Dominik Duka a místopředseda ČBK arcibiskup Jan Graubner.

"Děkujeme za modlitební semknutí všech křesťanů i lidí dobré vůle a za prosby o útěchu těm, kterým sami nedokážeme pomoct. Zároveň vyjadřujeme radost ‎z aktivního přístupu věřících, z jejich odvahy a ochoty pomoci lidem v krizi. Nelze totiž zůstat jen u pasivních debat, je třeba jednat."

Morálním garantem ČBK pro uprchlíky z krizových oblastí byl jmenován předseda rady pro lidská práva Iustitia et Pax biskup Václav Malý.

V dokumentu byl dále vyzdvižen význam Charity ČR, která se společně s nadnárodním sdružením Caritas Internationalis podílí na finanční i materiální pomoci. Charita byla pověřena, aby připravila registrační web, kde budou shromažďovány nabídky pomoci.

Prohlášení se obrací také na mezinárodní a státní autority (především OSN, EU), aby nezůstávaly u snahy řešit pouze aktuálně viditelné důsledky, ale zaměřily se na dlouhodobé odstranění příčin migrační vlny.

Prohlášení vyzývá farnosti a církevní řády, aby nabídly svou pomoc, a širokou veřejnost, aby se nenechala opanovat strachem, ale hledala cesty pomoci. "Také prosíme všechny křesťany, aby neustávali v modlitbách za všechny lidi, kteří v zoufalství z různých příčin opustili své domovy."

Celý text prohlášení naleznete zde.