Pomoc cizincům v nouzi na území ČR

V souladu s hlavním posláním Charity, kterým je poskytování pomoci bližním v nouzi bez ohledu na jejich národnost, rasu či náboženství, věnují charitní pracovníci svou péči a podporu také cizincům, pobývajícím na území České republiky.

Tato pomoc má několik složek. Nevýznamnější část podpory cizinců tvoří poradenské služby v šesti diecézních poradnách. Aktivní pomoc je cizincům poskytována také v azylových zařízeních i v zařízení pro zajištění cizinců. Nezanedbatelnou část podpory tvoří integrační aktivity, včetně jazykových kurzů. Zvláštní důraz je kladen na propojení migrace a rozvojové spolupráce, především v oblasti reintegračních aktivit. Pozornost je věnována obětem obchodu s lidmi, který s migrací souvisí, okrajově je poskytována i lékařská péče, především dětem ze třetích zemí. Práce s veřejností nad tématy migrace tvoří poslední složku migrační práce v organizaci.


Asistenční informační linka pro Mongoly a Vietnamce žijící a pracující v ČR

Bližší informace naleznete na stránce Pomoc cizincům v ČR. 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 183 525 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!