Vojenský fond solidarity podporuje vojáky již rok

Brig. gen. Štefan Kaleta a genmjr. Jaroslav Kocián při předání a převzetí funkce předsedy výboru VFS (foto: pplk. Jolana Fedorková).

Ve středu 9. března uplynul právě jeden rok od založení Vojenského fondu solidarity. Fond finančně pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tíživé situaci, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů. Pečuje také o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby na území České republiky i v zahraničí.

Genmjr. Jaroslav Kocián poděkoval za spolupráci gen. sekretáři CHČR (foto: pplk. Jolana Fedorková).V prostorách Posádkového velitelství Praha se při této příležitosti konalo zasedání řídícího výboru VFS. „Členové schválili výroční zprávu o činnosti za rok 2015 a diskutovali o legislativních otázkách fondu ve vztahu k Charitě ČR, která jej zastřešuje. Jedenáctičlenný stálý řídící výbor jednal i o aktivitách fondu v letošním roce a věnoval se žádostem o čerpání finančních prostředků, “ uvedl k programu odcházející předseda výboru generál Kocián, který následně poděkoval kolegům za spolupráci a první rok existence fondu označil za úspěšný.

Doposud fond finančně pomáhá desátníku Stanislavu Vajdovi z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, který se kvůli těžkému onemocnění ocitl s manželkou a třemi malými dětmi ve velice tíživé situaci. Vzhledem k závažné diagnóze se musel v lednu 2015 vzdát vojenské služby a podstoupit chemoterapii. Fond podporuje i ženy, a to například při náhlém úmrtí partnera – vojenského profesionála. V péči fondu se ocitají také tři desítky dětí, které přišly o otce během plnění služebních povinností.

Ohlédnutí za prvními dvanácti měsíci existence fondu ukázala prokázalo ochotu lidí sbírkové konto podpořit. K navýšení prostředků přispěly i Hokejové hry organizované HC Kometa Brno a pražská akce Sparta vzdává hold. V současné době se na účtu nalézá 1 347 000 Kč.

Na sbírkový účet č. 44665522/0800 s variabilní symbolem 918 můžete přispět i Vy. Za podporu srdečně děkujeme!

Článek byl v upravené podobě převzat z webu Armády ČR.