Papež František: slyšme křik lidí na okraji! Připomene je Světový den chudých

Chudoba neznamená jen nedostatek, ale také vyloučení ze „spořádané“ společnosti, opuštěnost, osamění. Světový den chudých (18. 11.) je pro nás příležitostí slyšet „volání“ chudých a dát jim najevo svůj lidský zájem a nabídnout pomoc.  

Základním jmenovatelem tohoto dne je papežova výzva k solidárnímu společenství. „Světový den chudých má být nepatrnou odpovědí celé církve, rozšířené po celém světě, jež se obrací k chudým jakéhokoli druhu a v kterékoli zemi, aby se nedomnívali, že jejich volání zaniká do prázdna,“ píše papež František ve svém poselství ke druhému Světovému dni chudých, jehož hlavním mottem je biblický Žalm 34,7 „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“.

Papež v poselství vyzývá biskupy, kněze a laické věřící „aby také letos a v budoucnu byl tento den slaven ve znamení radosti ze znovunalezené schopnosti být spolu.“ Kromě společných modliteb by komunita měla sdílet nedělní oběd. „Jde o zkušenost, která nás vrací k prvnímu křesťanskému společenství,“ vybízí papež František.


Charita se přidává

K papežovu poselství se připojuje také Charita Česká republika. „Naši pracovníci a dobrovolníci se snaží podle této výzvy jednat. Chudým a vyloučeným lidem jsme nablízku, abychom je vyslechli, porozuměli jejich trápení a pomohli nalézt cestu, jak změnit jejich nepříznivý osud,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

S chudými lidmi a lidmi na okraji pracuje Charita, která tvoří síť zařízení, v řadě míst České republiky. Charita provozuje také služby v terénu, kde lidi na okraji vyhledává a nabízí jim odbornou pomoc. Charitní odborníci se snaží také odhalit příčiny chudoby a aktivně snaží se o změnu legislativy v této oblasti.

V České republice v roce 2017 Charita Česká republika evidovala v rámci všech svých zařízení pomoc celkem 144 750 osobám. Pro lidi a rodiny v nouzi Charita Česká republika provozuje 42 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni (v roce 2017 to bylo 1 193 rodin / 3 381 uživatelů), 4 domy na půl cesty (78 uživatelů), 68 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (8 549 uživatelů) a 52 sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (2 513 uživatelů).


Světový den chudých
se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. Letos (2018) připadá na 18. listopadu a jde o druhý ročník.

 

Bezdomovecké divadlo představí Křížovou cestu bezdomovců

Bezdomovecké divadlo představí Křížovou cestu bezdomovců

České Budějovice – Paralela křížové cesty Ježíše Krista s příběhem člověka bez domova. Originální představení stěžejního tématu Velikonoc s názvem Křížová cesta bezdomovce, aneb selhání a beznaděj jako „stavební kámen“ pro nový začátek sehraje Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla 3. dubna od 19 hod ve Studentském kostele svaté Rodiny v Českých Budějovicích.

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci. Charitní návod pro každého

Ilustrační snímek Jakub Žák

Mrazy udeřily a lidé bez domova opět umírají na ulicích. Přitom by nemuseli. Charita Česká republika pro ně zřizuje síť ubytoven a nocležen, které od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Jenže mnoho bezdomovců sem vůbec nepřijde, přestože je situace kritická. Proto apelujeme na všechny, aby nebyli lhostejní a zapojili se do pomoci lidem bez domova spolu s námi.