Státní integrační program 2016

Portugalka žijící v Brně.Státní integrační program 2016 Ministerstva vnitra České republiky se zaměřuje na pomoc osobám s udělenou mezinárodní ochranou při jejich začlenění do společnosti. Jedná se zejména o zajištění bydlení, odstranění jazykové bariéry a pomoc se vstupem na trh práce. Program navazuje na již existující asistenci zmíněným osobám a reaguje na očekávaný nárůst jejich počtu.

Od roku 2016 dále bude integrační služby zajišťovat generální poskytovatel, kterým se pro letošní rok stala Charita ČR. Její úkol spočívá v celorepublikové koordinaci a zajištění integračních služeb ve spolupráci s ministerstvy, obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, církví, dobrovolníky, zaměstnavateli aj. Integrační proces přitom bude probíhat ve dvou fázích: pobytem v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra a poté usídlením v obcích České republiky.

Více na samostatném webu a na webu Ministerstva vnitra ČR.