Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

Český Siemens již rok zaměstnává lidi bez domova

Programu na pomoc lidem bez domova Restart@Siemens slaví první výročí. Vybraným osobám firma Siemens nabízí zaměstnání a jeden rok jim hradí náklady na bydlení a současně poskytuje sociální podporu a poradenství. V prvním roce firma zaměstnala pět osob bez domova a přijímání dalších kandidátů pokračuje. Programu udělila záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, jeho partnery jsou neziskové organizace Armáda spásy, Charita ČR a Naděje.

Účastníci programu Restart@Siemens jsou zaměstnáni ve výrobních závodech v Drásově, Mohelnici a Trutnově a také v centru sdílených služeb v Ostravě. Vykonávají různé profese (CNC obráběč, dělník, skladník, účetní) a stali se plnohodnotnými členy pracovních týmů.


Nabyté zkušenosti

Nástup do stálého zaměstnání a budování nového domova pro tyto osoby představuje velkou zátěž, kterou jedinci nemohou zvládnout sami. Potřebují stálou podporu a poradenství v mnoha praktických záležitostech, povzbuzení a pochopení. Většina z nich musí vyřešit své finanční závazky z minulosti, a potřebují proto pomoc s vyřizováním administrativy a při jednání s úřady a věřiteli. Návrat do běžného života přináší i další výzvy: třeba jak naložit s volným časem.
 

Rok s programem Restart@Siemens

Pět osob bez domova dostalo zaměstnání, firma zajistila bydlení a plnou podporu. Za pomoci odborníků byla vyřešena dluhová past jednoho z účastníků programu, na řešení dalších se pracuje. Do pomoci novým kolegům se zapojily desítky dobrovolníků, řada zaměstnanců poskytla materiální podporu.
Díky projektu Siemens také získal první místo v soutěži Top Odpovědná firma za sociálně prospěšný projekt.

Program bude probíhat také v následujícím roce a to nabídkou dalších pracovních míst a hledáním dalších forem pomoci. Zkušenosti totiž ukázaly, že podpora po dobu jednoho roku k úplnému návratu do běžného života nemusí být dostatečná.


O záměru

Restart@Siemens dává lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci a sílu, příležitost začít znovu. Kromě roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, Siemens po celý jeden rok hradí účastníkům programu náklady na ubytování a také jim poskytuje stejné benefity, jako ostatním zaměstnancům v daných lokalitách.

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi firma Siemens vybírá jednotlivce, kteří o svůj domov přišli bez vlastního zavinění a mají ty nejlepší předpoklady vrátit se do běžného života. Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabízí pracovní místa ve výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu.
Pokud se tito lidé osvědčí, mohou v práci pro Siemens pokračovat. Armáda spásy, Charita ČR a Naděje doporučují do vhodné kandidáty, kterým pak po dobu jednoho roku poskytují sociální poradenství. S integrací do místních komunit účastníkům programu pomáhají podpůrné skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens.

Řekli o programu

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí:
„Na projektu Restart@Siemens je vidět, že když se chce, tak to zkrátka jde. Tedy nejen to, že spolupráce soukromé a veřejné sféry může fungovat a v tomto konkrétním případě pomáhat, ale hlavně to, že i když se někdo ocitne v krizové životní situaci, dostane šanci a rozhodne se ji využít, může to s pomocí ostatních opravdu dokázat.“

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ĆR:
„Komplexní, individuální a dlouhodobá pomoc lidem bez domova má smysl, neboť je to jediná cesta, jak je navrátit zpět do běžného života..“

Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR:
„S potěšením mohu konstatovat, že v souladu s názvem projektu ‚restart‘ se již podařilo několik lidí ‚vrátit do života‘, sehnat jim bydlení a práci, dát jim novou šanci. A to je velmi dobrá zpráva pro celou společnost. Věřím, že příklad úspěšného dobročinného projektu Restart@Siemens se může stát inspirací i pro další společensky zodpovědné firmy.“

Celá zpráva podrobněji zde.


Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku.  Více o firmě zde.