Jindřich Štreit: Hranice.Odstraňme dluhové pasti!

Ve čtvrtek 11. května 2017 pořádá Charita ČR mezinárodní odbornou konferenci s názvem „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou.“ Konference se uskuteční v Evropském domě v Praze 1, Jungmannova 745/24 od 10 do 15 hodin.

Ve zprávě Caritas Cares za rok 2015 byla předluženost identifikována jako jedna z hlavních příčin chudoby a sociálního vyloučení. V posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny považujeme příjmovou chudobu, nízkou finanční gramotnost a nedostatečnou regulaci poskytování spotřebních úvěrů. Za další důležitá témata považujeme metody a náklady exekučních řízení a nízkou přístupnost institutu oddlužení.

Konference se na toto téma zaměří komplexně - od příčin pádu do dluhové pasti, přes situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) až k cestě z dluhové pasti. Odborníci nejen popíší problémy, ale zejména nastíní opatření, která mohou vzniku předlužení zabránit. Zazní i příklady dobré praxe jeho řešení. Na konferenci zveme jak zahraniční řečníky, jejichž témata přesahují český kontext a vyskytují se i v jiných evropských zemích, tak řečníky z České republiky.

V úvodu konference budou účastníkům a novinářům představeny výsledky nového průzkumu zaměřeného na ekonomickou tíseň českých rodin. Průzkum pro Charitu ČR a Katolickou církev zpracovala společnost IBRS. Výsledky okomentuje Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR a Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Výstupy z konference budou prostřednictvím pracovní skupiny „Různé zájmy“, jejímž členem je ředitel Charity ČR pan Lukáš Curylo, předány Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Časový harmonogram v češtině naleznete zde.
You can find the time schedule in English here.

Text doporučení Odstraňme dluhové pasti!

Prezentace účastníků odborné konference naleznete zde.

Bezdomovecké divadlo představí Křížovou cestu bezdomovců

Bezdomovecké divadlo představí Křížovou cestu bezdomovců

České Budějovice – Paralela křížové cesty Ježíše Krista s příběhem člověka bez domova. Originální představení stěžejního tématu Velikonoc s názvem Křížová cesta bezdomovce, aneb selhání a beznaděj jako „stavební kámen“ pro nový začátek sehraje Bezdomovecké divadlo Domu sv. Pavla 3. dubna od 19 hod ve Studentském kostele svaté Rodiny v Českých Budějovicích.

Apel na senátory: Přijměte takovou podobu insolvenčního zákona, která lidem pomůže!

Ilustrační snímek Charita Česká republika

Návrh novely insolvenčního zákona, který mají teď senátoři na stole, předluženým lidem nepomůže. Organizace Charita Česká republika, Člověk v tísni, Česká asociace streetwork, Asociace občanských poraden, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Platforma pro sociální bydlení, RUBIKON Centrum, Armáda spásy, Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR, DROM a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR zaslaly senátorům prohlášení, v němž je vyzývají ke změnám tohoto sněmovního návrhu.

Lidé nemusejí na ulici mrznout. Víme, jak jim pomoci. Charitní návod pro každého

Ilustrační snímek Jakub Žák

Mrazy udeřily a lidé bez domova opět umírají na ulicích. Přitom by nemuseli. Charita Česká republika pro ně zřizuje síť ubytoven a nocležen, které od prvních mrazivých dnů zvětšují své kapacity. Jenže mnoho bezdomovců sem vůbec nepřijde, přestože je situace kritická. Proto apelujeme na všechny, aby nebyli lhostejní a zapojili se do pomoci lidem bez domova spolu s námi.

Chudoba je dědičná, mladým chybí vzdělání i vzory,

Martina Veverková, sociální analytička Charity ČR. Foto: Aleš Masner  

říká Martina Veverková, sociální analytička z Charity Česká republika v rozhovoru na DVTV. V Česku je možné zadlužit děti bez vlastního přičinění a kumulují se jim problémy spojené se sociálním vyloučením, říká.

 

Stanovisko Charity k tzv. Oddlužovací novele insolvenčního zákona

Z ayzlového domu. Ilustrační snímek Jakub Žák

V úterý 6. února bude Poslanecká sněmovna PČR projednávat oddlužovací novelu, jejíž schválení jako Charita dlouhodobě podporujeme. Vycházíme přitom z analýz založených na znalostech našich pracovníků, odborníků na oddlužování a ze zkušeností ze zahraničí.

 

Prezentace účastníků odborné konference Odstraňme dluhové pasti!

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Přinášíme prezentace jednotlivých účastníků mezinárodní odborné konference Odstraňme dluhové pasti!, která se konala 11.května 2017 v Evropském domě v Praze 1. Příspěvky jsou v češtině, resp. v angličtině.

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Aby se každý mohl zvednout znovu

Iva Kuchyňková

Rozhovor s Ivou Kuchyňkovou o mezinárodní konferenci Odstraňme dluhové pasti!, kterou pořádá Charita ČR 11. května.

Program konference Odstraňme dluhové pasti!

Konferenci zahájí ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. V úvodu budou účastníkům a novinářům prezentovány výsledky aktuálního průzkumu „Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR, který pro Charitu a Katolickou církev zpracovala agentura IBRS. Průzkum okomentuje ředitel Charity ŘR Lukáš Curylo spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem.