Program konference „Dobrá praxe v sociálních službách“

čtvrtek 7. června 2018 v Paláci Charitas, Karlovo nám. 317/5 v Praze 2


Dopolední blok - konference

9:30–10:00 registrace účastníků a ranní káva

10:00–10:10 Úvodní slovo
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

10:10–10:20
Duchovní slovo
P. Juan Bautista Ignacio Provecho López, OSA

10:20–10:45 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – aktuální dění 
Mgr. Iva Kuchyňková, Mgr. Jana Klusáková
Seďová

10:45–11:05 Dobrá praxe v sociálních službách pohledem metodika kvality
Mgr. Eva Hradečná, metodička sociálních služeb

11:05–11:25 Realizace auditů kvality v sociálních službách
Mgr. Rostislav Maceček,inspektor kvality sociálních služeb

11:25–11:45 Audity a metodické konzultace jako podpora kvality sociálních   služeb – analýza podpory sociálních služeb CHČR   
Mgr. Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity ČR


11:45–12:15
oběd formou bufetu


Odpolední blok – workshopy

12:15–13:30 workshopy s inspektory kvality sociálních služeb

 1. Kompetence sociálního pracovníka v sociálních službách
  Velký sál, lektorka Mgr. Eva Hradečná
 2. Duševní hygiena sociálních pracovníků v sociálních službách
  Velký sál, lektor Mgr. Rostislav Maceček
 3. Střety zájmů v sociálních službách
  Velký sál, lektorka Mgr. Lenka Antolová
 4. Individuální plánování v sociálních službách
  Malý sál, lektor Antonín Plachý

13:45–15:15 prezentace výstupů z workshopů

15:15–15:30 závěr a ukončení konference


Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Jaroslava Němcová, MBA, ministryně práce a sociálních věcí a kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference.

Konference je pořádána v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti charitních sociálních služeb (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399), který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevne