Ke kvalitě v Charitě

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit ČR a posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím vzniku nové sítě systematické metodické podpory. Vznikne odborné kolegium metodiků, které pod vedením odborného garanta poskytne metodickou podporu sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálním službám v oblasti SQSS, legislativy a řešení aktuálních otázek v oblasti kvality. Odborné kolegium metodicky zastřeší přibližně 770 registrovaných sociálních služeb.

Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu jsou podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která je rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a Českou katolickou charitu. Postupné zvyšování odbornosti pracovníků bude mít příznivý dopad také na klienty jednotlivých sociálních služeb.

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl oficiálně zahájen 1. září 2016. Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Projekt je zcela hrazen z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost


OPZ_barevne

Konference Dobrá praxe v sociálních službách zhodnotí profesní růst

Ilustrační foto Jakub Žák

Charita Česká republika, největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pořádá ve čtvrtek 7. června 2018 odbornou konferenci pro sociální pracovníky s názvem Dobrá praxe v sociálních službách. Konference se uskuteční v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze 1 od 9:30 hodin.

Konference „Dobrá praxe v sociálních službách“

Charita ČR, největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pořádá ve čtvrtek 7. června 2018 odbornou konferenci pro sociální pracovníky s názvem Dobrá praxe v sociálních službách. Konference se uskuteční v Paláci Charitas v Praze (Karlovo náměstí 317/5, Praha) od 9:30 do cca 15:30 hodin.

Charita ČR získala podporu z EU pro své sociální služby

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ zaměřený na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé ČR. Jeho výsledkem bude zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.