OPZ_barevne_600dpi
Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit v České Republice, posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím sítě systematické metodické podpory. Projekt se také zaměřuje na zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce.

Projekt je realizován v období 1. 9. 2018–31. 8. 2020 a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576

Charita pokračuje ve zkvalitňování svých sociálních služeb. Zaměří se i na řešení palčivých témat

Ilustrační snímek Jakub Žák

Charita Česká republika v září odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.