Kurzy vaření aneb nadšení kuchaři

Kurzy vaření aneb nadšení kuchaři

Oblíbeným a hojně využívaným programem v charitních zařízeních jsou kurzy vaření. Nejčastěji bývají v azylových domech a jsou určeny pro maminky, které se ocitly v nelehké životní situaci. Kurzy vaření nabízí ve svých stálých programech také středisko Sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním v Olomouci.

Vařit se učí klienti ambulantní služby Domu sv. Vincence nebo terénní služby Podpory samostatného bydlení. S osvojením si dovedností a návyků spojených s vařením pomáhají klientům zdejší sociální pracovnice. V Domu sv. Vincence se může v současné době do kurzu vaření přihlásit deset klientů. Každý obdrží svůj individuální plán, jehož nedílnou součást tvoří i konkrétní recepty, které se naučí vařit. Kurzy probíhají čtyři dny v týdnu od úterý do pátku. Přehled všech jídel plánovaných v daném měsíci mají sociální pracovnice v kanceláři.

Jídelníček v srpnu 2014V den, kdy se vaří, přichází o půl desáté dva klienti, jeden jako kuchař a druhý jako jeho pomocník. Od zájemců o oběd vyberou poplatek 30 Kč. S těmito prostředky odchází nakoupit čerstvé suroviny dané receptem, podle kterého se bude vařit maximálně šest porcí. Některé druhy potravin jako například olej nebo cibule jsou v kuchyňce dostupné trvale. Po nákupu následuje samotné vaření podle vybraného receptu. Většinou jde o jídla jednoduchá, levná a zároveň chutná. V srpnu 2014 se vařily například kuře na paprice, rizoto, karbanátky, bramborový i segedínský guláš, palačinky na slano i sladko. Dokonce se pekly buchty.

Před servírováním přichystají kuchař s pomocníkem prostírání, pozvou strávníky a všichni se společně naobědvají. Pokud se neutratí všechny vybrané peníze, dostanou „zákazníci“ přebývající peníze zpět. Nádobí si po sobě každý umývá sám. To už přeci jen není práce kuchaře a jeho pomocníka. Ti uklízí jen hrnce a nástroje, které při vaření použili. I když jsou klienti skutečně šikovní, poskytují jim pracovníci střediska v průběhu celého procesu od výběru receptu, přes zajišťování strávníků až k samotnému vaření podporu a podle okolností i větší či menší pomoc. Občas se stává, že si klienti po čase přinesou oběd z domova a jde právě o jídlo, které se v kurzu naučili vařit. O úspěchu programu, jehož počátky sahají do roku 2010, hovoří i fakt, že existuje pořadník klientů, kteří se chtějí do kurzu přihlásit. Z personálních a provozních důvodů však zatím není možné navyšovat počet budoucích kuchařů.

Článek je ze zprávy vydané u příležitosti kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechny.