Caritas CARES Report: Sociální situace v České republice pohledem Charity

Úterý 13. února 2018, 11–15 hodin, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha


Program:

Zahájení: v 11 hodin


Panel 1

  • Úvodní řeč – Jorge Nuño Mayer, generální sekretář Caritas Europa, Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR
  • Kam postoupily priority vytyčené ve zprávě Caritas CARES 2015? – Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR
  • Představení zprávy Caritas CARES 2017: Chudoba a sociální vyloučení mladých lidí – Martina Veverková, sociální analytička Charity ČR

Panel 2

  • Problematika „dětských dluhů“ – Alena Vlachová, advokátka, projekt „Děti bez dluhů“
  • Problematika dostupnosti bydlení – jaký je smysl přístupu Housing First ve vztahu k sociálnímu začlenění znevýhodněných mladých lidí? – Martin Freund, uvolněný člen zastupitelstva města Brna, projekt Rapid Re-housing Brno
  • Chudoba samoživitelů/lek: role partnerských konfliktů a neplacení výživného na děti – Romana Titová, Farní charita Litomyšl, předsedkyně celorepublikového odborného kolegia Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
  • Zaměstnávání znevýhodněných mladých lidí
  1. Jakým překážkám čelí znevýhodnění mladí lidé na trhu práce? – Miroslav Hodeček, vedoucí středisek sociální integrace, Diecézní charita ostravsko-opavská
  2. Sociální podnikání jako cesta k vytváření důstojných pracovních míst – Antonín Nekvinda, Sdružení Neratov

Panel 3

  • Odstraňme dluhové pasti! Doporučení Charity ČR v oblasti dluhové problematiky – Ondřej Špendlíček, vedoucí domu sociálních služeb Betlém v Chebu, předseda celorepublikového odborného kolegia Poraden Charity ČR

Závěr: v 15 hodin