Caritas Cares 2015: česká Charita hodnotí sociální situaci u nás

Caritas Cares 2015: česká Charita hodnotí sociální situaci u nás

Charita Česká republika představila „českou“ národní zprávu o sociální situaci za loňský rok. Tato „Caritas Cares - Národní zpráva za ČR“ prezentuje pohled na stav chudoby u nás z úrovně „grassroot organizace“ a apeluje na žádoucí změny v sociálním systému.

Zprávu zainteresovaným institucím a organizacím představili odborníci z charitních organizací 2. února v Evropském domě na Praze 1. Akce se zúčastnil generální sekretář Caritas Europa Jorge Nuño Mayer a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Prostřednictvím zprávy Caritas Cares pokračuje Caritas Europa ve své tradici vyjadřovat se ke stavu chudoby a sociálního vyloučení v rámci jednotlivých evropských zemí. Podobně jako Charita ČR zveřejňují své příspěvky také další evropské národní Charity. Průřezová zpráva sestavená z dílčích příspěvků členských organizací Caritas Europa bude vydána v březnu tohoto roku.


Metodika a závěry zprávy

„Zprávu podle instrukcí Caritas Europa jsme s kolegyní Ivou Kuchyňkovou zpracovaly v pořadí podruhé. Kolegyně Iva celé zpracování odborně zastřešovala, systematicky vedla a na vše dohlížela. Provedly jsme celostátní výzkum ve spolupráci s pracovníky odborných sociálních poraden, kteří jsou v přímém kontaktu s lidmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětlila metodiku spoluautorka zprávy, sociální analytička Charity ČR Lucie Benešová. Šetření se zúčastnilo 34 pracovníků z celkem 69 odborných charitních poraden. „Doplňkové otázky jsme zasílaly i do ostatních preventivních služeb, například do azylových domů a terénních programů,“ dodává Benešová.

„Do skupiny nejvíce ohrožených chudobou zařadili naši sociální pracovníci z poraden osoby starší 65 let, dlouhodobě nezaměstnané, osoby bez přístřeší, osoby s psychickým a mentálním postižením a samoživitele,“ přiblížila ze závěrů zprávy druhá z autorek, koordinátorka pro sociální oblast Iva Kuchyňková.

Zpráva obsahuje zejména hlavní popis situace v ČR sestavený na základě vlastního šetření Charity ČR, oficiálních i sekundárních dat od podobně založených organizací. Na popis navazuje hodnocení nedávných či plánovaných opatření a návrhy pro změny či kroky do budoucna.

„Naše doporučení se dotýkají výživného na děti, dluhové problematiky, výše minimální mzdy, respektive o nastavení systému takovým způsobem, aby se člověku spíše vyplatilo pracovat než pobírat dávky státní sociální podpory,“ říká Iva Kuchyňková. „Všechna doporučení jsou založena na zkušenosti se skutečnými příběhy lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a vyhledali některou z charitních služeb,“ dodává Kuchyňková, která má více jak dvacetiletou zkušeností v sociální oblasti.

  • Zprávu v AJ naleznete zde.
  • Český překlad naleznete zde.