Vánoce patří i lidem na okraji. Pro Charitu není o svátcích nikdo vyloučen

Modlitba za přežití zimy v Azylovém domě sv. Terezie 20. 12. 2018

Vánoce patří chudým i bohatým, protože Spasitel se narodil pro každého. Tímto heslem se řídí i pracovníci Charity Česká republika, když vymýšlí, jak připravit sváteční chvíle pro ty, kterým pomáhají po celý rok – chudým lidem na okraji, osamělým a lidem bez domova. Aby i pro ně prožili Boží narozeniny jako „radostnou zvěst“. I chudí a vyloučení nechť zažijí sílu přátelské pospolitosti. Připojit se k Charitě mohou i dobrovolníci.

„Obecně platí, že by na Vánoce každý měl zažít pocit, že na něm někomu záleží. Nikdo by neměl zůstat sám,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Akce, které se snaží propojit svět „chudých“ s „bohatými“, kteří dostali prostor k dobročinnosti nasměrované k těm, kteří naopak pomoc uvítají, začaly již s příchodem adventu. A mají mnoho podob. V Brně jím byl například Strom splněných přání v Galerii Orlí, který letos poprvé ozdobila přání osamělých seniorů. „Právě senioři často tráví Vánoce sami,“ vysvětlil smysl akce Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

Nejčastější možností je splnit přání dětí, k nimž osud nebyl zrovna laskavý a jejichž rodiče či maminky si nákup vánočních dárků kvůli své chudobě nemohou dovolit. Jedním z příkladů je obdarování dětí v azylovém Domově pro matky s dětmi v Hradci Králové, která probíhala v obchodním centru Atrium v Hradci Králové.

Obdarovat je možné i jiným způsobem. Pražská Charita zveřejnila adventní výzvu na vánoční dárek pro ty, které nemoc nebo úraz upoutaly na invalidní vozík a neobejdou se bez pomoci osobního asistenta. Ačkoliv si sami postižení na tuto pomoc připlácejí, jejich příspěvek na pokrytí veškerých nákladů spojených s touto službou zdaleka nestačí. Každých darovaných 200 Kč Charita promění v průběhu celého příštího roku na jednu hodinu osobní asistence.  

V pražském Karlíně proběhla 20. prosince Modlitbu za přežití zimy. Mši sv. pro klienty, pracovníky, přátele pražské Charity a veřejnost v Azylovém domě sv. Terezie v Pernerově ulici 20 sloužit pater Stanislaw Gora. Bohoslužby byl účasten také Alberto Rocchini, kazatel Církve československé husitské.


Polévka i řízek

Řada akcí v souvislosti se svátky je symbolicky spojena s jídlem. Vánoční polévku pro potřebné bude Charita rozlévat kolemjdoucím zájemcům v neděli 23. prosince od 11 hodin na Náměstí Míru v Praze 2. „Polévka je určena zejména sociálně potřebným, lidem bez domova, osamělým seniorům a samoživitelům. Rádi ale nabídneme horkou voňavou polévku i kolemjdoucím,“ říká Stanislav Fiala, ředitel pražského Azylového domu sv. Terezie.

Akce se konají i v pobytových zařízeních. Zhruba polovina maminek a dětí zůstává i přes svátky v azylových domech, ty ostatní tráví Vánoce u svých příbuzných. Pracovníci Charity pomáhají klientkám nejen s přípravou dárků, ale i se samotnou sváteční večeří. Štědrovečerní večeři chystají například v Domě Matky Terezy v Hradci Králové na Pouchově. Dobrovolníci budou pomáhat již den předem s přípravou řízků a salátu, a také přímo 24. prosince se servírováním Štědrovečerní večeře lidem bez domova.

Tradičního smaženého kapra totiž Charita z praktických důvodů strávníkům o svatvečeru nenabízí. „K večeři bude hrachová polévka s upraženým chlebem, poté bramborový salát a řízek,“ říká Jiří Linart, vedoucí noclehárny pro muže Charitního domu sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích. „A na závěr následuje sladká tečka – káva a cukroví, které přinesou naši farníci,“ říká pan Linart o večeři, kde očekávají kolem 70 strávníků. Tedy všech 42 obyvatel zaplněného azylového domu a k tomu další tři desítky dalších.

Večeři pro osamělé 24. prosince například chystá v nových prostorách Centra pomoci sv. Rafaela v Bezručově ulici také Charita Jablunkov. Kvůli omezené kapacitě je ale nutné se předem přihlásit na faře nebo na jablunkovské Charitě.


Insolvenční zákon

Tématu chudoby a pomoci zadluženým osobám se Charita věnuje dlouhodobě a neváhá se pustit ke kořenu problému. „Bedlivě sledujeme vývoj kolem novely insolvenčního zákona. Senát PČR 19. 12. schválil pozměňovací návrhy a novela se tedy vrací zpět do Poslanecké sněmovny. Věříme, že vznikne funkční a moderní podoba insolvenčního zákona, která lidem v bezvýchodné situaci pomůže k oddlužení,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka sociální oblasti Charity Česká republika. K tomuto tématu Charita spolu s deseti dalšími neziskovými organizacemi začátkem prosince vydala výzvu senátorům, ve které varují, že navržená novela zákona v navržené podobě zadluženým lidem nepomůže. „Dlouhodobě se snažíme, aby se lidé mohli vracet do běžného života,“ dodala Iva Kuchynková.

Charita provozuje v České republice síť 27 azylových domů pro muže a ženy bez domova. K dispozici má Charita také 29 nízkoprahových denních center pro 7 000 uživatelů, 27 nocleháren pro 4 000 uživatelů, 72 odborných poraden a také 7 ubytoven a 89 šatníků. Ke službám sociální prevence patří rovněž 42 charitních domů pro matky s dětmi v tísni.

Charita Česká republika pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. V České republice Charita v roce 2018 evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc téměř 145 000 osobám.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!