MDŽ: Charita pro ženy a květina je bonusem

Ilustrační foto Jakub Žák

Při příležitosti Mezinárodního dne žen se snažíme ženám projevit úctu. A také jim aktivně pomoci, protože rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Na ženách obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se ženy ve velmi svízelných situacích. Řada z nich je mnohdy nedokáže sama řešit. Na straně všech ohrožených a bezbranných tradičně stojí i Charita Česká republika.

 

Konkrétně si letos připomeneme svátek několika akcemi. Jmenujme Charitní Centrum Maják Oblastní charity Kutná Hora, kde seznámí děti z nízkoprahového klubu s důvodem, proč se Mezinárodní den žen slaví. Současně děti vyrobí přáníčka pro maminky a babičky. Charitní pečovatelská služba zase koupí klientkám kytičku nebo malou pozornost. V pátek 8. března během služby v terénu svým klientkám popřejí a dárek jim předají.


Práce a rodina

Jednou z úspěšných aktivit je projekt Práce a rodina, zaměřený na lepší pracovní uplatnění pro ženy do 29 let a nad 55 let, které jsou v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Jde o matky pečující o děti mladších 15 let rovněž v evidenci Úřadu práce.

„Projekt Práce a rodina mi pomohl najít si práci podle svých představ. Díky projektu jsme absolvovala kvalifikační, kurz pro pracovníky v sociálních službách‘, na základě kterého jsem si pak našla práci, která mne baví, naplňuje a má smysl. Můj život se tak stal veselejším a plnohodnotnějším. Navíc pracuji jen na ranní směny a díky tomu zvládám skloubit práci s rodinou,“ uvedla jeho absolventka Vladimíra Hybšová, která pracuje v chráněném bydlení jako asistentka.

Jedná se o první evropský projekt, kterého se účastnila Farní charita Lovosice. Celkem se do zúčastnilo 65 žen z Ústeckého kraje, které si mohly vybrat mezi různými rekvalifikacemi (např. pracovník v sociálních službách, obsluha PC, chůva). Největší zájem však byl o kurz asistenta pedagoga. Celkem 47 žen našlo prostřednictvím přeškolení své zaměstnání a jedna žena díky nabitým zkušenostem začala podnikat. Více o akci zde.


Ženy v Charitě

Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnanců Charity. "Péče a pomoc druhým je stále činností v naší společnosti nedoceněnou, my v Charitě každý den vidíme, jak je toto zaměstnání odborně náročné a užitečné, přesto mzdy stále nedosahují ani výše průměrného platu," říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika. "Skutečnost, že společnost nedokáže tuto práci docenit, je dalším způsobem diskriminace žen, které, když se rozhodnou, že toto povolání chtějí vykonávat, se řadí mezi chudé pracující. To je také důvodem masivní fluktuace zaměstnanců a zaměstnankyň sociálních služeb,“ doplňuje Kuchyňková.

O neudržitelnosti situace sester domácí zdravotní péče je více uvedeno zde.


Anketa: Květina
je bonusem a také chvilka pro sebe

1) Co by Vám udělalo k MDŽ radost?
2) Co byste popřála ženám, s nimiž se setkáváte při své práci v Charitě?


Fexova_Hana1) K MDŽ není potřeba žádných dárků, stačí jen úsměv a milé slovo od kolegů, to potěší nejvíce.

2) Přála bych všem ženám, ať jsou ve své práci spokojené a mají podmínky nastaveny tak, aby mohly využít svůj potenciál.

Ing. Hana Fexová, ředitelka Oblastní charity Jihlava

 

Cyrusova_Katerina1) Radost by mi udělalo hřejivé slovo od muže – nejlépe toho, který je se mnou ve svazku manželském. Určitě také nepohrdnu drobnou květinou – byla by bonusem, který pohladí na duši.

2) Aby měly dostatek trpělivosti, sílu, která občas schází, udržely si svou jemnou stránku a našly si vždy prostor pro sebe. V neposlední řadě také, aby měly vedle sebe kolegy, na které je spolehnutí a dostalo se jim ocenění za jejich práci, minimálně milým slovem.

Mgr. Kateřina Cyrusová, sociální pracovnice-metodička Diecézní charity ostravsko-opavské1) Mít den sama pro sebe bez mobilu a emailu.

2) Aby se nejen 8. března, ale i během celého roku co nejvíc setkávaly s usměvavými lidmi.

Jana Schwarzová, ředitelka Farní charity PrachaticeMezinárodní den žen
 (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen za volební právo žen v roce 1908.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!