Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

Domácí hospicová péče funguje spolehlivě už přes 20 let a není třeba za ni připlácet

V posledních dnech se v tisku i na internetu (např. aktuálně.cz, Hospodářské noviny) dočítá česká veřejnost o špatně nastavených podmínkách financování hospicové péče poskytované v domácím prostředí a o nemožnosti doprovázet umírajícího pacienta více než 30 dní. „Rádi bychom uvedli věci na pravou míru. Domácí hospicová péče je poskytovaná už přes 20 let, a to Charitou Česká republika. Navíc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a žádné časové lhůty ji neomezují,“ vysvětluje Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity ČR.

Mobilní hospice poskytují služby většinou v jiném režimu než domácí hospicová péče, a jejich efektivnost se stále prověřuje.

Domácí zdravotní hospicovou péči poskytuje Charita ČR v rámci tzv. domácí zdravotní péče. Tato léty osvědčená, individuální, bezpečná a bezplatná péče je poskytována odbornými sestrami podle skutečně potřebného času. Týmy zdravotních sester navštěvují nemocné přímo v jejich domácím prostředí, spolupracují s ošetřujícím lékařem i škálou dalších odborníků – lékařů paliativní medicíny, onkologů, klinických psychologů a dalších. Vše dle individuálních potřeb klientů a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými.

Oproti mobilní hospicové péči, u které Ministerstvo zdravotnictví v rámci pilotního projektu teprve ověřuje její životaschopnost a „ufinancovatelnost“, je domácí zdravotní hospicová péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění již nyní a spolehlivě funguje. Garantem péče je praktický nebo jiný ošetřující lékař a je hrazena po celou dobu potřebnosti. „Pokud pacient něco připlácí, jedná se o doplňující služby jako je např. pečovatelka, zapůjčení pomůcek apod.,“ upřesňuje Ludmila Kučerová.

Tuto péči poskytuje celorepublikově nejen 53 středisek v rámci Charity ČR, ale i celá řada agentur domácí zdravotní péče. „Chceme vzkázat všem pacientům i jejich blízkým – nebojte se, postaráme se o vás bezplatně a tak dlouho, jak bude třeba,“ dodává Ludmila Kučerová a zároveň vybízí všechny klienty k opatrnosti při výběru hospicových služeb: „Není třeba platit za něco, co stát v dostatečné míře i kvalitě garantuje zdarma.“

Více informací je k dispozici na stránkách www.domacihospicovapece.cz.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!