Charita zaslala finanční pomoc pro oběti hurikánu na Haiti

Hurikán zdevastoval úrodu (foto: Marie Arago/Catholic Relief Services).

Charita ČR věnuje částku 300 000 Kč na pomoc obětem hurikánu Matthew, který nejvíce zasáhl ostrovní stát Haiti. „Částka je určena na podporu škol a nákup humanitární pomoci,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Mnoha rodinám z jejich obydlí nezbylo nic (foto: Marie Arago/Catholic Relief Services).Následkem hurikánu, který udeřil letos v říjnu, zahynulo více než 800 lidí. Ti, kteří přežili, se potýkají s nesnadnými podmínkami. Většinu domů postavených z náchylného materiálu bouře úplně zničila. Zkázy došla rovněž úroda, zahynulo domácí zvířectvo. Hurikán citelně poškodil či úplně zničil také školy, většinu kostelů a farních domů.

Charita ČR uvolnila na pomoc obětem hurikánu ze svého krizového fondu částku 300 000 Kč (přibližně 11 000 Eur). Fond je tvořen z výnosu Tříkrálové sbírky. Do té bude možné přispět opět v první polovině ledna, kdy se koná její 17. ročník.

Díky Charitě ČR a českým dárcům se začínají opravovat první obydlí pro zasažené rodiny. Projekt Charity počítá s opravou domů a také s obnovou škol. Celkem tak pomůže více než 700 Haiťanům. „O uvolnění zmíněné částky bylo rozhodnuto na základě zprávy charitní pozorovatelské mise, která přímo na místě zjišťovala, jak Letecký pohled na hurikánem zničenou obec (foto: Martine Haentjens/Caritas Haiti).můžeme být nejvíce užiteční,“ upřesnil ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

„Přímo v terénu jsme připravili projekt ,Střechy a školy pro oběti hurikánu Matthew‘, který pomůže více než 700 lidem z jihu a severozápadu země. Zajistíme peníze a potřebný stavební materiál a Haiťané se chopí oprav a přestaveb. Je to pro ně motivace,“ říká vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc Martin Zamazal, který se nedávno vrátil z Haiti.

Projekt Charity počítá také s obnovou škol v Roche a Bateau na jihu země (oprava budov, nákup lavic a dalšího vybavení) a Baie de Henne na severozápadě (nákup nových učebnic a potřeb zničených záplavami). V těchto školách studuje téměř 600 haitských dětí, z toho přes 200 podporuje Charita a čeští dárci v rámci Adopce na dálku.

Na pomoc Haiti lze přispět finančním darem na sbírkové konto Arcidiecézní charity Olomouc. Číslo účtu je 43-9935450227/0100 u Komerční banky. Můžete zaslat také SMS zprávu ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777.


Kontakty:
Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, martin.zamazal@acho.charita.cz; tel.: 604 679 883
Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR, jan.oulik@charita.cz, tel. 603 895 984

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!