Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Problematika péče o seniory a zabezpečení rodičů ve stáří zajímá velkou část populace. Dvě třetiny Čechů si přejí strávit vlastní stáří v domácím prostředí a chtějí to samé zajistit i svým rodičům. To se shoduje se současnými trendy v péči o seniory. „Péče o seniory je jedním z pilířů aktivit naší organizace. Usilujeme o to, aby senioři mohli co nejdéle žít tak, jak byli celý život zvyklí, tedy ve známém domácím prostředí a aby se mohli věnovat obvyklým činnostem a svým zálibám,“ vysvětluje Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR. „S činnostmi, na něž senior nestačí, by měla pomoci rodina nebo specializované služby. Existuje celá paleta možností, které se dají zkombinovat,“ dodává Iva Kuchyňková.

Důstojnost od početí po přirozenou smrt

Charita nabízí služby v terénní, ambulantní i pobytové formě. Využívat a kombinovat je lze podle toho, jaké potřeby a úkony si je klient schopen zajistit svépomocí a v jakém časovém rozsahu péči potřebuje. Spektrum služeb pomáhá odstupňovat péči a řešit tím případné zhoršení soběstačnosti seniora. „Člověka navíc vnímáme jako jedinečnou bytost, která má kromě svých fyzických potřeb přirozené potřeby duševní a citové, jako bytost, která je za všech okolností hodna respektu a úcty. Církev zná člověka, jeho slabosti, obavy a úzkosti již dlouhá staletí. Proto podporujeme humánní přístup Charity, který vychází z křesťanského sociálního učení církve,“ říká P. Stanislav Přibyl, nastupující generální sekretář ČBK. Římskokatolická církev je zřizovatelem Charity ČR.  


Tři čtvrtiny Čechů nevědí, kde hledat pomoc

Plných 67 % Čechů do svých plánů zahrnuje úvahy o tom, kde a jak jejich rodiče či prarodiče stráví závěr života. Nejvíce případné potřeby svých rodičů reflektují při otázce stěhování. V rámci českých rodin se tedy přirozeně počítá s tím, že děti se podílí nebo spolupodílí na péči o stárnoucí rodiče. V této souvislosti ale přicházejí také obavy. Podle průzkumu se v případě domácí péče lidé nejvíce obávají psychické náročnosti (52 %), ale také toho, že začnou pociťovat nedostatek financí (47 %). Alarmující ovšem je, že tři čtvrtiny Čechů nevědí, kam se obrátit v případě, že začnou péči o své blízké reálně řešit. „Mimo jiné proto vznikla osvětová akce Starej se!, která se prostřednictvím výstavy, workshopů a dalších doprovodných aktivit snaží zlepšit informovanost v oblasti domácí péče a důstojného závěru života,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Více na www.charita.cz/starej-se.

Výsledky průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu ČR naleznete zde.

Budoucnost péče o seniory

Podle naprosté většiny Čechů by se v procesu péče o blízké měly angažovat charitativní organizace. Nejvíce od nich Češi dle průzkumu očekávají zajišťování služeb zdravotníků docházejících domů, nejméně pak finanční podporu. „Snažíme se zajistit dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné, s čímž souvisí také dostatečné financování pracovníků sociálních služeb. Nemůžeme ale suplovat stát,“ vysvětluje Lukáš Curylo. Budoucnost služeb domácí péče spočívá v rozšiřování jejího časového rozsahu. Tak aby Charita mohla své klienty „večer uložit“ a navštívit je také během víkendů a svátků.

„Dlouhodobě apelujeme na to, aby stát spravedlivěji financoval sociální služby a podpořil jejich rozšíření tak, aby byly plošně dostupné. V posledních letech se díky podfinancování setkáváme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, zejména zdravotních sester,“ dodává Lukáš Curylo.

 Lidem, kteří nevědí, jak nouzovou situaci řešit, nabízí Charita odborné poradenství, které pomůže nastavit celý systém např. domácí péče o seniora včetně denního řádu. Základní informace, kam se obrátit, poskytuje každá místní Charita provozující sociální nebo zdravotní službu, adresář naleznete zde.

 
Senioři jako uživatelé charitních služeb

Charita ČR poskytuje na celém území státu celkem 357 služeb sociální péče (pro více než 27 tisíc uživatelů), z toho se ve 128 případech jedná o střediska pečovatelské služby (pro více než 18 tisíc uživatelů). Většinu uživatelů tvoří senioři. Dále provozuje 37 domovů pro seniory pro téměř 1 600 uživatelů nebo 44 denních a týdenních stacionářů pro zhruba 900 klientů.

Zdravotní služby poskytuje mimo jiné 83 charitních středisek domácí péče, která zaměstnávají téměř sedm set zdravotních sester a vykonají ročně přes 1,3 milionu návštěv. Čtyřicet pět těchto středisek poskytuje služby domácí hospicové péče. Charita také provozuje čtyři kamenné hospice v Červeném Kostelci, Ostravě, Rajhradě a na Svatém kopečku u Olomouce.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!