Vyjádření Katolické Charity Francie k událostem 13. listopadu

Vyjádření Katolické Charity Francie k událostem 13. listopadu

Charita Francie (Secours Catholique Caritas France) vydala prohlášení k pařížské tragédii z pátku 13. listopadu 2015. Přihlásila se v něm k projevům arcibiskupa z Marseille, Georga Pontiera, a pařížského arcibiskupa, kardinála André Vingt-Trois. Věříme, že jejich moudrá slova naplní srdce i nás všech.

Vážení přátelé,

po dramatických událostech v noci 13. listopadu v Paříži se my, Katolická charita Francie, připojujeme k projevům zármutku rodin a příbuzných těch, kteří byli zabiti nebo zraněni během teroristických útoků.

Připojujeme se k hlasu marseillského arcibiskupa Georga Pontiera, předsedy Biskupské konference Francie, a kardinála Vingt-Trois, arcibiskupa Paříže, jejichž moudrá slova zní:

„V hlavním městě zasáhla naši zemi série atentátů nevýslovného barbarství. Společně s katolíky Francie vyjadřujeme svůj hluboký zármutek vůči tomuto extrémnímu násilí, které stálo jak životy tolika lidí, tak bolest mnoha raněných. Mé myšlenky a modlitby stojí při obětech, jejich příbuzných, u našich pořádkových sil, ošetřovatelů i politiků, kteří nyní nesou velikou zodpovědnost. V těchto obtížných hodinách jim musíme pevně věřit. Vyzývám katolíky Francie, aby se svými modlitbami, slovy i skutky stali nositeli míru, tvůrci jednoty a svědky naděje. Víme, že zlo nebude mít poslední slovo.“  
Georges Pontier, arcibiskup z Marseille, předseda Biskupské konference Francie.

„Naše město Paříž i naše země byla v noci 13. listopadu zasažena s nevýslovnou divokostí a intenzitou. Po útocích z ledna, po útoku v Bejrútu tento týden a po mnoha dalších v průběhu posledních měsíců, zahrnujících například Nigérii a další africké země, se naše země ocitá opět v bolesti a smutku a musí čelit barbarství šířenému fanatickými skupinami.

Modlím se a vyzývám katolíky (…), aby se modlili za ty, kteří byli v pátek zabiti, i za jejich rodiny, za zraněné a jejich blízké, za ty, které se stále snažíme zachránit, za ozbrojené síly, které předvedly obrovské schopnosti, za naši vládu i za naši zemi, abychom společně prožívali jednotu a mír v našich srdcích. (…)

Tváří v tvář násilí musíme udržet svá srdce pevně milostivá a bez nenávisti. V následujících týdnech a měsících musíme ukázat umírněnost, střídmost a sebeovládání  – nikdo si nelibuje v panice nebo v nenávisti. Žádejme o odpuštění, buďme mírotvůrci. Nikdy nesmíme pochybovat o míru, pokud chceme budovat spravedlnost.“
Kardinál André Vingt-Trois, pařížský arcibiskup.

Věříme, že společně dovedeme současnou situaci, všechny její důsledky i bolest z ní pramenící překonat.

Katolická Charita Francie.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!