Charita ČR oceněna kambodžským rytířským řádem

Barbora Vlasová, zástupkyně Charity ČR v Kambodži, Mons. Figaredo, apoštolský prefekt Battambangu a šéf Caritas Cambodia a Vlastimil Tesař, Chargé d´Affaires z české ambasády v Phnom Penh. Foto: Ambasáda ČR

Charita Česká republika byla oceněna jedním z nejvyšších kambodžských státních vyznamenání, Královským řádem Sahametrei. Jedná se o rytířský řád určený cizincům, který se uděluje za vynikající služby králi a kambodžskému lidu. V Kambodži jej převzala zástupkyně Charity ČR Barbora Vlasová u příležitosti oslav 20. výročí založení charitní oční kliniky v Takeu (Caritas Takeo Eye Hospital).

Ceremoniál se uskutečnil v obci Pshar Takor v provincii Takeo za přítomnosti místopředsedy vlády Bin Chhina a ministra zdravotnictví Mam Bun Henga. Akce se zúčastnilo na 1 500 lidí. „Hluboce si vážíme této pocty i pozornosti, které se jí v Kambodži dostává. Pomůže nám v šíření osvěty v oblasti péče o zrak a v oslovování ještě větší části veřejnosti i politiků,“ uvedla k převzetí řádu Barbora Vlasová, zástupkyně Charity ČR v Kambodži. Oslavy se konaly mj. u příležitosti Světového dne zraku.

Charita Česká republika působí v Kambodži od roku 2010 a zaměřuje se na oblast zdravotnictví a na sociální inkluzi. Jedním z jejích hlavních záměrů je zlepšování péče o zrak obyvatel v chudých venkovských oblastech provincie Takeo. V této oblasti žije téměř 850 tisíc lidí, každý šestý pod hranicí chudoby. Podle statistik nemají čtyři z pěti místních, převážně zemědělců, dostatečný přístup ke zdravotní péči a podobný počet nikdy nepodstoupil vyšetření zraku. Zároveň jsou téměř čtyři procenta populace zasažena slepotou, způsobenou hlavně šedým zákalem a infekčními chorobami, které jsou však při včasném rozpoznání snadno léčitelné.

Z těchto důvodů zahájila Charita Česká republika s finanční podporou České rozvojové agentury spolupráci s místními zdravotnickými pracovišti – zejména s oční klinikou v Takeu (Caritas Takeo Eye Hospital) – při poskytování kvalitní diagnostiky, školení zdravotnického personálu, v systematickém vyšetřování zraku a při zdravotní osvětě ve venkovských oblastech. Výsledkem charitní práce je doposud 13 073 ošetřených pacientů, téměř 10 000 operací a 2 500 pacientů se správně předepsanými brýlemi.

Oblast je rovněž specifická tím, že na jakékoli postižení místní venkovské obyvatelstvo nahlíží s pohrdáním. Silně věřící buddhistická společnost ho považuje za špatnou karmu z minulého života. Překvapivě velká část Kambodžanů také odmítá nosit brýle nebo je opatřit svým potomkům z historických důvodů. V době vlády Rudých Khmerů byli totiž lidé s brýlemi považováni za intelektuály a jako nepřátelé režimu vražděni.

Ačkoli problémy se zrakem trpí značná část populace regionu, odborné vyšetření a následná péče překračují možnosti mnoha rodin. U dětí, jimž se nedostane včasného vyšetření nebo zákroku, se pak nezřídka rozvíjí další poruchy. Děti navíc často nemohou nastoupit do školy jen proto, že nemají brýle nebo lupu. 

Caritas Takeo Eye Hospital je jedinou specializovanou oční klinikou v celé provincii a jednou z mála v celé zemi. Její služby využívají často i obyvatelé z jiných regionů. Zařízení má 64 lůžek a poskytuje 200 ošetření denně (léčí se zde šedý a zelený zákal, onemocnění rohovky, refrakce, slabozrakost a další oční problémy). Místní optika poskytuje pacientům brýle, a to hned v den očního vyšetření. Denně se na novém operačním sále vybaveném šesti operačními mikroskopy provede dvacet až třicet očních operací. Zřizovatelem kliniky je Caritas Cambodia. 

Královský řád Sahametrei je rytířský řád udělovaný vládou Kambodžského království od roku 1948. Uděluje se na důkaz přátelství zejména cizincům za významné služby králi a kambodžskému lidu, obzvláště v oblasti vnějších vztahů a diplomacie. Od roku 1956 se udílí v pěti stupních, Charita ČR obdržela třetí zvaný Tepidin (velitel).

Podpora

Činnost Charity ČR v Kambodži můžete podpořit darem na sbírkové konto číslo účtu 55660022/0800 u České spořitelny, VS 192 = Kambodža.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!