Charita ČR nesouhlasí s Memorandem o úhradových mechanizmech

Rada ředitelů Charity ČR odmítla znění Memoranda, uzavřeného mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb o mechanizmech úhrad ošetřovatelské péče v pobytových sociálních zařízeních.

Memorandum je pracovní název pro dokument dohodnutý mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních služeb o mechanizmech úhrad ošetřovatelské péče v pobytových sociálních zařízeních pro roky 2012, 2013 a 2014 a závazku, aby se nepokračovalo v soudních sporech mezi poskytovateli sociálních služeb a VZP. Text Memoranda byl definitivně potvrzen podpisem výše uvedených subjektů na konci června 2014.

Charita ČR, vycházející v té době ještě z oficiálně neschváleného znění, vyjádřila své silné obavy z navrženého textu a na svém zasedání Rady ředitelů CHČR konané na počátku června 2014 přijala usnesení, ve kterém znění Memoranda oficiálně odmítla.

Charita ČR ve znění Memoranda spatřuje vážné hrozby, které bychom ve stručnosti mohli shrnout do následujících třech bodů:

a) Nastavené regulace /snížení hodnoty bodu po překročení určitého objemu péče/ dle našeho názoru odporují nálezu Ústavního soudu /nález PL ÚS 19/13/. Nastavené parametry nejsou předvídatelné a nelze se z nich vyvinit odůvodněním nutnosti péče, jako je tomu standardně u jiných poskytovatelů zdravotní péče.

b) Uplatněním regulací se dostávají poskytovatelé ošetřovatelské péče v pobytových sociálních zařízeních do situace, kdy nemají dostatečné zdroje k pokrytí nákladů na zdravotní péči. Stanovená hodnota bodu tyto náklady nekryje. Z prostředků MPSV poskytování zdravotní péče hradit nelze, jiné zdroje neziskové organizace nemají.

c) Memorandum obsahuje i další ustanovení, která nepřípustným způsobem zasahují do práv poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o podmínky ukončení soudních sporů mezi poskytovateli a VZP a tím práva na spravedlivé vyřešení sporu.

Charita ČR je proto připravena i nadále jednat s představiteli VZP, popř. dalšími subjekty, na nalezení jiného, spravedlivějšího, mechanismu úhrad ošetřovatelské péče v pobytových sociálních zařízeních. V tomto smyslu proto vítáme prohlášení VZP ze dne 21. 10. 2014, ve kterém VZP deklaruje vůli dále jednat s poskytovateli, kteří doposud na dohodu nepřistoupili.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!