Pátek 31. X.: Den půstu za mír na Blízkém východě, v Africe a na Ukrajině

Biskupové českých a moravských diecézí vyhlásili pastýřským listem na pátek 31. října Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině. Zároveň vyzvali k celonárodní sbírce na pomoc lidem v těchto zemích.

„Celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi,“ uvádí pastýřský list biskupů.

Současně list připomíná, že dnešní násilí má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. „Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme.“

Proto biskupové vyzívají k intenzivním modlitbám za mír a ke křesťanskému svědectví života. „Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.“

Nabádají věřící, aby se obraceli na naše politiky s výzvami k větší angažovanosti pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím.


Kostelní sbírka

Současně ve spolupráci s Charitou ČR vyhlásili celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích.

Tato sbírka bude probíhat v kostelech a její výtěžek bude v dané diecézi shromážděn na příslušném biskupství. Celkový výtěžek sbírky pak využije Charita ČR na podporu projektů v daných zemích.  

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům v úplném znění naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!