Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Několik měsíců trvající sběr dat, dotazování a pilování textu přineslo své plody: česká Charita představila veřejnosti text Stínové zprávy, která z pohledu neziskové organizace analyzuje a komentuje sociální situaci v ČR. Zpráva je kamínkem do mozaiky Caritas Europa a příspěvkem do Strategie Evropa 2020, vyhlášené Evropskou unií.

Stínovou zprávu stručně představily její autorky Iva Kuchyňková a Lucie Benešová z oddělení odborných agend Charity ČR na setkání s názvem Evropský rozměr sociální politiky, které se konalo 4. února 2015 v Praze.

Hlavním tématem setkání byla přednáška Miroslav Fuchse z Ministerstva zahraničních věcí ČR (působí při Stálém zastoupení ČR při EU v rámci agendy: sociální ochrana, zaměstnanost a trh práce, volný pohyb pracovníků a pracovní právo), na téma Strategie Evropa 2020 – úloha EU v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.     

Pan Fuchs vysvětlil historii „stmelování“ Evropy v posledním čtvrtstoletí a postupný růst zájmu o sociální témata. Kromě hospodářských záležitostí dnes EU promýšlí a vydává doporučení vládám členských států také v oblasti zaměstnanosti, snahy o rovné příležitosti a proti vyloučení celých národnostních skupin. Součástí přednášky bylo také představení celého mechanismu rozhodovacího procesu v EU, který se děje v přísně vymezených kompetencích.

Jedním z partnerů Evropské komise v oblasti podpory sociálních začleňování je také Caritas Europa (CE). A právě CE své členské národní organizace vybízí k sepisování „stínových zpráv“ o sociální situaci v jejich zemích. V roce 2014 se tohoto podniku poprvé zúčastnila i Charita ČR a řada jejích služeb. Autorská dvojice Iva Kuchyňková a Lucie Benešová představily loni v Bruselu představily anglické znění zprávy.

„Stínová zpráva bude jedním ze zdrojů, které vezme Evropská komise v úvahu při hodnocení plnění SE 2020 v rámci ČR,“ připomněl význam dokumentu Miroslav Fuchs.

Účastníci setkání obdrželi český text Stínové zprávy (viz zde).

„Je dobře, že nástroj máme, ale nyní je důležité, abychom ho využili. Aby Stínová zpráva ‘neležela‘, ale sloužila,“ řekl ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. „Jsem za zprávu vděčná a děkuji za ni. Využiji ji pro naši práci při žádostech o dotace,“ uvedla Stanislava Krejčíková z Farní charity Starý Knín.
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!