Charita ČR se zúčastní programu Restart@Siemens

Charita ČR se zúčastní programu Restart@Siemens

Lidé bez domova, kteří mají odhodlání a sílu odrazit se ode dna, dostanou novou šanci. Nabídne ji program, který iniciovala firma Siemens - kromě roční pracovní smlouvy bude tato firma po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit náklady na ubytování. Průkopnický experiment se uskuteční pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s neziskovými organizacemi Armáda spásy, Charita ČR a Naděje.

Dnes (2. 4.) byla v Praze slavnostně podepsána smlouva o spolupráci na programu Restart@Siemens, který český Siemens inicioval a který vybraným osobám bez domova nabídne pracovní uplatnění ve společnosti Siemens Česká republika.

Programu Restart@Siemens udělila záštitu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, jeho partnery jsou neziskové organizace Armáda spásy, Charita ČR a Naděje.

O programu

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi vyberou zástupci firmy Siemens jednotlivce, kteří přišli o svůj domov a mají ty dobré předpoklady vrátit se do běžného života. Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabídne odpovídající pracovní místa ve výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Pokud se jednotlivci vybraní do programu osvědčí, budou moci v práci pro Siemens pokračovat. 

Armáda spásy, Charita ČR a Naděje doporučí do programu vhodné kandidáty, jimž pak budou po dobu jednoho roku poskytovat sociální poradenství. S integrací do místních komunit účastníkům programu pomohou podpůrné skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti Siemens.

Program Restart@Siemens dá lidem bez domova, kteří mají odhodlání, motivaci a sílu, příležitost začít znovu. Kromě zmíněné roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, bude Siemens po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit náklady na ubytování a také jim budou náležet stejné benefity jako ostatním zaměstnancům v daných lokalitách.

Siemens představuje důležitou součást české ekonomiky. Zaměstnává přes devět tisíc lidí a letos oslaví 125leté výročí působnosti na českém trhu.


Podle generálního ředitele Eduarda Palíška (na snímku vlevo) se program bude týkat ročně 10 – dvaceti osob, které na základě doporučení od neziskových organizací získají pracovní místa v některém ze sedmi výrobních závodů anebo ve firemní administrativě. „Budeme dělat vše, abychom těm lidem pomohli radou, finančně i společenskou podporou,“ uvedl Palíšek.

Projektu, který je v České republice průkopnický, vyslovila svoji podporu také paní ministryně Marksová, která ocenila zejména vybranou skupinu, na kterou je program zaměřen - bezdomovci a Romové patří v české společnosti k nejméně oblíbeným.Smlouva o zahájení programu byla dnes (2. 4.) slavnostně podepsána za účasti paní ministryně Michaely Marksové, generálního ředitele Siemens ČR Eduarda Palíška a zástupců partnerských organizaci - Armády spásy (mjr. Teunis T. Scholtens, národní velitel Armády spásy v ČR), Charity ČR (Jakub Líčka, generální sekretář Charity ČR) a Naděje (Jan Vaněček, ústřední ředitel Naděje).

Řekli o projektu:

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

„Spolupráci soukromé a veřejné sféry v řešení sociálních problémů společnosti považuji v dnešní době za mimořádně důležitou. Velmi vítám společensky prospěšný projekt firmy Siemens, který pomůže řešit těžkou životní situaci našich spoluobčanů bez domova.“

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

„Cílem programu je dát druhou šanci těm, kteří si ji opravdu zaslouží a kteří by se bez podané pomocné ruky nedokázali ze svízelné životní situace vymanit.“

„K vytvoření a realizaci programu Restart@Siemens nás vedou naše morální hodnoty, chceme přispět k řešení složitého problému chudoby. Dnes v České republice žádná podobná iniciativa neexistuje. Společnost Siemens i v oblasti sociální odpovědnosti ukazuje, že se nebojí vkročit na neprozkoumané území a motivovat tak ostatní, aby ji následovali. Když se k nám v tomto úsilí připojí další firmy, dostane se pomoci více lidem.“

„Jsem přesvědčen, že pozitivní vliv programu Restart@Siemens bude oboustranný – jeho účastníci dostanou příležitost začít znovu a my ostatní si díky nim možná upravíme žebříček vlastních hodnot. A v neposlední řadě nás všechny bude hřát ten nezaměnitelný pocit radosti a hrdosti, když se naše snaha setká s úspěchem.“

Major Teunis T. Scholtens, národní velitel Armády spásy v České republice

„Díky projektu Restart se společně vydáváme na cestu, která přinese práci těm, o kterých mnozí tvrdí, že pracovat ani nechtějí. Armáda spásy dlouhodobě pracuje s lidmi, kteří potřebují novou šanci. Pro lidi bez domova je velice těžké, aby si našli práci, protože společnost se zaměřuje především na výkon, a nikoli na ty, kdo potřebují pomoc. Věříme, že nový společný projekt přinese „světlo“ těm, kteří doposud žijí v pracovní beznaději.“

Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR

„Účast na projektu Restart@Siemens vítáme, protože přináší naději a je postaven na rozumných základech. Návrat člověka, který se ocitl bez práce a bez bydlení, mezi lidi, kteří se v životě uplatní a sami sebe si proto dokážou vážit, je totiž nesmírně obtížný.

Domnívám se, že bude dobrým příkladem spolupráce komerční firmy, která cítí společenskou odpovědnost, a neziskových organizací, které mají v oblasti sociální práce dlouholeté zkušenosti.

Jsem přesvědčen, že projekt Restart@Siemens je jednou z nadějných cest a výsledek přinese prospěch celé společnosti.“

Jan Vaněček, ústřední ředitel Naděje
„Program Restart@Siemens je v českém prostředí unikátní. Partnerství neziskového sektoru a zaměstnavatelů při začleňování znevýhodněných osob zpět do společnosti jsme dlouho vyhlíželi. Nyní je na světě první společný projekt. Věřím, že může být velmi úspěšný a zároveň inspirativní pro další firmy a společnosti. Program nabízí potřebným lidem dlouhodobou a komplexní pomoc a podporu včetně klíčových oblastí, jako je bydlení a zaměstnání. Jsem vděčný, že Naděje může být partnerem tohoto projektu.“

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!