Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Cenu Charity obdrželi vynikající pracovníci

Devět charitních pracovníků a dobrovolníků obdrželo 25. září v Praze ocenění z rukou nejvyšších představitelů Charity ČR: prezidenta biskupa Pavla Posáda a ředitele Lukáše Curyla. Cena Charity ČR je poděkováním za nelehkou a obětavou práci a podporu charitního díla.

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo ve své děkovné řeči zdůraznil, že práce v Charitě není jen „rutinní činnost, ale chce celého člověka“ a poděkoval i rodinným příslušníkům zaměstnanců a dobrovolníků. Prezident Charity ČR před modlitbou za zdar charitního díla připomněl slova papeže Františka, aby církev neztrácela „něhu“ a že úkolem Charity je působit „na periferii“, mezi skutečně chudými a potřebnými.  

Cena Charity ČR  je poděkováním za nelehkou a obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům a podporovatelům charitního díla. Svého kandidáta navrhuje každá z osmi diecézních Charit a také Řeckokatolická charita. „Tímto aktem chceme morálně ocenit jejich přínos pro charitní dílo a povzbudit je, ale také vyzdvihnout jejich příklad pro ostatní,“ říká Lukáš Curylo.

Seznam oceněných

Cenu Charity ČR obdrželi 25. září 2013 tito pracovníci a dobrovolníci
(podrobný seznam oceněných s uvedenými důvody naleznete zde):

Božena Pátková, vedoucí Farní charity Oslavany a dlouholetá organizátorka Tříkrálové sbírky
Bc. Barbara Litomiská, ředitelka Oblastní charity Pelhřimov a sociální pracovnice
Zuzana Horáková, pečovatelka Oblastní charity Jičín
Brigita Janovská, dobrovolnice Oblastní charity Most
Ing. Pavel Hofírek, bývalý ředitel Charity Kyjov, dnes charitní dobrovolník
Bc. Martin Pražák, DiS., ředitel Charity Ostrava.
Pavel Barták, zástupce ředitele Diecézní charity Plzeň pro sociální služby v Chebu
Ing. Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem
Oleh Pytak, dobrovolník Řeckokatolické charity v Praze, zasloužilý koledník a organizátor Tříkrálové sbírky

Jednou z těch, kdo letos převzali Cenu Charity ČR byla i Zdenka Pětníková, ředitelka Farní charity Roudnice nad Labem. Foto: Markéta Řečinská

Článek o slavnostní události s fotografiemi naleznete také zde.


Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla je udělována od roku 2008. Seznam nominovaných všech šesti ročníků (2008--2013) naleznete zde.

Předávání ocenění je součástí celostátní kampaně Den Charity, který se koná kolem svátku Sv. Vincence z Pauly (27. září). Přehled letošních akcí Dne Charity naleznete zde.

 

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!