Výroční zpráva za rok 2018 vypovídá o smysluplnosti naší práce

Výroční zpráva 2018

Přehled činnosti Charity Česká republika za loňský rok svědčí o nasazení profesionálů, obětavosti dobrovolníků i štědrosti tisíců dárců.

 

Téměř šedesátistránkovou výroční zprávu Charity Česká republika za rok 2018 je možné číst dvěma způsoby. Především je to pochopitelně výčet čísel dokládajících, kolika lidí potřebujících pomoc nejrůznějšího typu se ujali pracovníci a dobrovolníci v místních Charitách rozesetých po celé České republice či na zahraničních misích v některé z 26 zemí v  Evropě, Africe, Asii nebo na Blízkém východě, kolik to stálo a odkud potřebné finance pocházely. 

Při podrobnějším pročítání jednotlivých kapitol ovšem čísla ustupují do pozadí a spíše vyvstávají jedinečné příběhy konkrétních lidí, a to na obou stranách – těch, kteří se ocitli v mimořádné situaci, i těch, kteří se snaží různými formami podat pomocnou ruku.

Těžištěm charitní práce jsou sociální a zdravotní služby, jejichž záběr je velmi široký. V sociální oblasti byla v roce 2018 významnou novinkou novela insolvenčního zákona, logicky proto vzrostl počet klientů poraden věnujících se dluhovému poradenství. Fungování zdravotních služeb ohrožují již delší dobu nedostatečné platby a regulace zdravotních pojišťoven; sestry domácí zdravotní péče proto koncem srpna 2018 vstoupily do stávkové pohotovosti.

K tomuto segmentu charitní činnosti se vztahovaly projekty Ke kvalitě v Charitě (zvyšování odbornosti zaměstnanců, metodická pomoc, zvýšení prestiže tohoto oboru) či poskytování pomoci lidem v nouzi, především rodinám s dětmi, z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Projekt MIND (Migrace – propojenost – rozvoj) se zase zaměřil na rozptylování obav a předsudků v souvislosti s migrací.

Tříkrálová sbírka, největší a nejúspěšnější akce tohoto druhu u nás, vynesla v roce 2018 díky štědrosti dárců i neúnavnosti mnoha malých i velkých koledníků opět rekordní částku – přes 116 milionů korun. I z této sbírky přispívá Charita Česká republika na některé zahraniční projekty z oblasti humanitární pomoci či rozvojové spolupráce; v zahraničí ostatně vydatně pomáhají i jednotlivé arcidiecézní a diecézní Charity. Část zprávy věnovaná zahraničním projektům dokládá, že Češi i Moravané soucítí s obyvateli blízkých i vzdálených zemí sužovaných válkami nebo katastrofami a že zkvalitňování života lidí v zaostalejších částech planety věnují nejen spoustu nápadů a energie, ale i dobrovolné práce.

A protože Charita se hlásí k tzv. Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), přijatým členskými zeměmi OSN pro období 2016 až 2020 a sledujícím zvyšování kvality života pro všechny lidi na zeměkouli, výroční zpráva u jednotlivých akcí a projektů uvádí, na které ze 17 hlavních cílů se zaměřily.

Výroční zprávou Charity ČR za rok 2018 si můžete zalistovat nebo si ji můžete stáhnout z našeho webu.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!