Sláva těm, kdo staví mosty mezi lidmi

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dnes je Světový den sociální práce, který nám dává příležitost vyzdvihnout sociální práci jako plnohodnotnou profesi a upozornit na její celospolečenský význam. Apelujeme na to, aby byla práce všech zaměstnanců v sociálních službách řádně doceněna. Svátek vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) od roku 1983 a každoročně připadá na třetí úterý v měsíci březnu. Letošním tématem je stejně jako vloni "podpora komunit a udržitelnosti životního prostředí".

Sociální pracovníci bývají často jediným mostem mezi společností a lidmi, kterým jejich problémy přerostly přes hlavu a kterým není možné jednoduše pomoci jednorázovým opatřením. Sociální pracovník umí odborně a nezištně poradit a pomoci lidem, kteří se ocitli v izolaci, společnost jimi pohrdá a oni nevidí naději na lepší život. Těmto lidem ukazují cestu, dodávají zdravé sebevědomí a víru, že jejich život má smysl.

Sociální pracovníci se vedle přímé pomoci aktivně zasazují za práva vyloučených lidí, sami se však potýkají s nízkou prestiží vlastního povolání. „Světový den sociální práce je jednou z možností, jak morálně ocenit a podpořit sociální pracovníky. Jde o práci náročnou a vysilující. Proto jim všem přeji hodně sil zvládat emočně vypjaté situace s mnohdy s nejistým výsledkem. Současně jim přeji, aby na sociální práci bylo více peněz a nadále se zvyšovalo i jejich finanční ohodnocení. O to se také dlouhodobě snažíme,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.

Gratias pro Miroslava Kubiece ze Vsetína

U příležitosti tohoto významného dne pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí v Brně mezinárodní konferenci na téma „Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce“. Letos poprvé zde bude udělováno ocenění sociálním pracovníkům „Gratias“. Toto ocenění obdrží také Miroslav Kadlubiec, sociální pracovník Charity Vsetín. Rozhovor s oceněným najdete zde.


Více na World social work day 2018.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!