MDŽ: Charita má ženskou tvář a květinou ve svátek nezarmoutíš

Z azylového domu. Ilustrační snímek Jakub Žák

U příležitosti Mezinárodního dne žen, svátku úcty k ženám, připomínáme, že rovnosti žen a mužů ještě nebylo dosaženo. Ženy jsou rovněž z hlediska rizika více ohroženy chudobou více, než muži. Ženy však pracují také v Charitě. Co by jim k MDŽ udělalo radost? A co by popřály ženám, s nimiž se setkávají při vykonávání své profese? O tom více v anketě.

V České republice mají ženy v průměru o 22,5 % nižší platy než muži, jak ukazuje průzkum Eurostat Gender pay gap, což je druhý největší rozdíl v Evropské Unii. Na ženách rovněž obvykle leží hlavní tíže péče o domácnost a děti. Pokud se rozpadne rodinné soužití, ocitají se ženy ve velmi svízelných situacích. Řada z nich je mnohdy nedokáže sama řešit. Na straně všech ohrožených a bezbranných tradičně stojí i Charita Česká republika.

Charita na složitou sociální situaci žen nejen upozorňuje, ale především sama pomáhá. Pro ohrožené lidi, zejména ženy, poskytuje služby Krizové pomoci (8 služeb, 1 810 uživatelů v roce 2016) a Intervenční centra (3 služby, 609 uživatelů). V těchto službách nalézají pomoc oběti domácího násilí nebo osoby zastižené jiným akutním ohrožením, a to včetně zajištění krizového ubytování. Díky tomuto druhu služeb už nemusí být na těžkou životní situaci nikdo sám, a v případě potřeby by se lidé neměli bát pomoc vyhledat.

Pro ženy, které přijdou o bydlení, Charita provozuje 40 azylových domů, v nichž bylo během roku 2016 ubytováno 1 219 rodin. Dobře ale víme, že samotné ubytování nestačí, proto Charita poskytuje i sociální bydlení poskytuje, zatím v 57 bytech.

Rovnosti žen a mužů může být dosaženo jen ve skutečně spravedlivé společnosti, proto se Charita Česká republika kromě přímé pomoci aktivně věnuje advokační činnosti. Ve  zprávě Caritas CARES 2017 a dokumentu Odstraňme dluhové pasti! naleznete naše doporučení v legislativní oblasti.

Podrobněji v tiskové zprávě pro média.

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen za volební právo žen v roce 1908.


Ženy v Charitě

Ženy také tvoří přibližně 80 % zaměstnanců Charity. "Péče a pomoc druhým je stále činností v naší společnosti nedoceněnou, my v Charitě každý den vidíme, jak je toto zaměstnání odborně náročné a užitečné, přesto mzdy stále nedosahují ani výše průměrného platu," říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity Česká republika. "Skutečnost, že společnost nedokáže tuto práci docenit, je dalším způsobem diskriminace žen, které, když se rozhodnou, že toto povolání chtějí vykonávat, se řadí mezi chudé pracující. To je také důvodem masivní fluktuace zaměstnanců a zaměstnankyň sociálních služeb,“

 

Květina vždycky potěší

Anketa:
1) Co by Vám udělalo k MDŽ skutečnou radost?
2) Co byste popřála ženám, s nimiž se setkáváte při své práci v Charitě?

Stoszkova_Kristina1) MDŽsice  neslavím, ale kytička s několika milými slovy potěší vždycky.

  • 2) Aby ve své práci měly chuť a prostor uplatnit své ženské charisma: podpírat slabé, povzbuzovat rezignující, doprovázet trpící, vynalézat tisíc způsobů „caritas“ v praxi. A aby to také někdo z nadřízených – aspoň občas – ocenil.

    Kristina Stoszková
    , Diecézní charita ostravsko-opavská

Vlckova_Edith1) Nějak si nepotrpím na věcné dary nebo proslovy o tom, jak jsme my ženy důležité, kytička ale potěší vždy a mluví za všechno.

  • 2) Kolegyním přeji hodně síly, kterou bezpochyby potřebují, ale také, aby si zachovaly svou ženskost, jelikož činnosti, které leckdy musí zastat, patří spíše mužům. Ti se bohužel do charitní práce příliš neženou. A klientkám Charity přeji odvahu a sílu rovněž. Ty ji kvůli svým, leckdy nepředstavitelným situacím, potřebují dvojnásob.

    Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice

Dvorakova_Sarka1) Zlomený karafiát se snítkou asparágusu, obložený chlebíček předávaný alkoholem rozpumprlíkovaným kolegou a básnička pionýrů – ať to  máme pěkně retro, i se závanem starých časů…

2) Aby, jako dnes já, nemusely přemýšlet, co by si nejvíce k MDŽ přály, ale aby se jim kdykoliv v životě dostávaly: dostatek sebeúcty i projevované úcty a nemusely s muži soupeřit, nýbrž se s nimi harmonicky doplňovaly.  

Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita PoličkaKucerova_Ludmila1)
Měla bych radost, kdyby pan vedoucí svolal všechny ženy v domě a vyjádřil jim svůj dík za charitní práci.

2) Všem kolegyním přeji, aby uměly otevírat oči své i oči druhých pro krásu a harmonii, aby byly silnými osobnostmi, které přinášejí do světa nové pohledy a optimismus.

Ludmila Kučerová, Charita Česká republika
Titova_Romana1)
Udělalo by mi radost, kdyby mi manžel dal kytičku nebo nějakou drobnost... Nebo třeba řekl, že bude se synem a já si můžu jít zaplavat nebo zacvičit.

2) Ženám bych popřála, ať se mají rády a myslí na sebe. :)

Romana Titová, Farní charita Litomyšl1)
Radost mně už udělalo, že jsem mohla být dnes půl dne se svým vnoučkem a báječně jsme si to užili

2) Aby měli dostatek času a energie pro osobní život, aby se věnovaly tomu, co je těší a prožívali co nejvíc chvil radosti.

Dana Pechová, Oblastní charita Hradec Králové

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!