Holkám a klukům z nízkoprahových klubů držíme palce, aby se dostali na vysněnou školu

Nízkoprahový klub. Ilustrační snímek Jakub Žák

V pátek 27. dubna přijdou do středních škol výsledky přijímacích zkoušek a nejpozději příští středu tak budou výsledky znát i ti, co chtějí na školách studovat. Držíme palce všem holkám a klukům, aby se dostali na tu, co chtějí. S přípravou pomáhali také v charitních nízkoprahových zařízeních po celé republice. Klubů je 69 a pravidelně je navštěvuje skoro devět a půl tisíce dětí a dospívajících.

Vzdělání je důležité, právě přes něj vede cesta z chudoby. Kromě jiných ohrožených skupin se Charita stará o spoustu mladých lidí a dětí, kteří jsou často raději kdekoli jinde, než doma. U nás nacházejí zázemí, kamarády i pomoc. Třeba se školními úkoly, s nimiž jim rodiče se základním vzděláním nedokážou pomoci.

Řada z dětí nikdy nechodila do zájmových kroužků, protože na ně jejich rodičům už nezbývají peníze. Doma mnohdy nemají ani klidné místo, kde domácí úlohu napsat.

Charita proto nabízí během školního roku bezplatné doučování ve svých nízkoprahových klubech a dobrovolnických centrech, které vyrostly v lokalitách ohrožených chudobou a sociálním vyloučením v pohraničí i ve vnitrozemí. Mnohé z klubů a center také připravují děti a mládež k přijímacím zkouškám na střední školy a do učilišť.

„Vzdělání je jednou z hlavních podmínek ke zlepšení situace rodin a mladých lidí, kteří se nacházejí ve stavu chudoby,“ říká Martina Veverková, sociální analytička Charity Česká republika a spoluautorka studie Caritas CARES 2017, která upozornila na dědičnost chudoby u nás. Mladí lidé totiž zpravidla kopírují chování, které vidí ve své rodině a ve svém okolí – tedy i nezájem získat nějakou kvalifikaci a tím zvýšit šanci na lepší práci a posílit vlastní sebevědomí.

Změnit tento přístup se snaží právě tzv. nízkoprahové kluby. Ty nabízejí zejména možnost dětem a mládeži ohrožené sociálním vyloučením smysluplně využít volný čas. Bezplatně jim poskytují místo pro setkání, sportovní a kulturní vyžití, ale také pomoc s učením a poradenství. Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež provozuje Charita v České republice celkem 69 a mají přes devět tisíc uživatelů. Doučování poskytují rovněž některá ze 41 dobrovolnických center.

„Pracujeme s dětmi a mládeží ve věku od 11 do 20 let, která doma nemá nikoho, kdo by jim s učivem poradil,“ říká Lucie Matušová, vedoucí sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Charity Kaplice. Zájemcům umějí pomoci i s přípravou k přijímačkám, běžná je příprava před testy a písemkami nebo na opakování učiva. Stejně jako v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zrnko ve Vsetíně. „S mladšími dětmi procvičujeme čtení a psaní, se staršími matematiku a cizí jazyky,“ upřesňuje Magdaléna Juráňová, vedoucí Zrnka.

Obecně je v nízkoprahových klubech největší zájem o doučování češtiny, matematiky a také angličtiny. Důvodem pokulhávání za ostatními spolužáky je často rychlost probírané látky. „Pro některé děti je tempo ve škole příliš rychlé. Doma často nemají nikoho, kdo by látku chápal a mohl jim ji vysvětlit, nebo kdo by si udělal čas se s nimi učit, včetně přípravy na střední školy,“ říká Jarmila Liščáková z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ambrela Oblastní charity Třebíč.

Ne každý se ale rozhodne navštěvovat naše zařízení sám. „Někteří k nám začnou chodit na doučování z popudu kurátorů z orgánu sociálně-právní ochrany dětí. My máme ale komplexnější přístup – povzbuzujeme aktivitu a zvídavost dětí tak, aby se samy chtěly ve svých znalostech posouvat k lepšímu,“ říká vedoucí Charitního střediska Michala Magone Charity Ostrava Jiří Hořínek. Kromě běžného doučování matematiky, češtiny a jazyků mají navíc ve středisku bonus – v místní hudebně je možné trénovat na talentové zkoušky.

Právě probuzená chuť dětí a mladých lidí ke zlepšení svého školního prospěchu a k případnému studiu je podle oslovených pracovníků oním úhelným kamenem, zda nabídka k pomoci nevyzní naprázdno. „Kromě běžného doučování společně zjišťujeme termíny dnů otevřených dveří, informace o učňovských a středních školách, doprovázíme děti na akce pro veřejnost a jsme připraveni sjednat i setkání studentů z těchto škol s našimi klienty. Nikoho z dětí však nenutíme a nepřesvědčujeme,“ říká o zásadách Alena Kopidolová z Klubu Nezbeda Charity Frýdek-Místek. „Pokud dítě odmítá dělat úkoly a přípravu, hledáme společně příčiny jeho odporu a rozhodnutí,“ doplňuje paní Kopidolová.

„Aktivity Charity v oblasti doučování jsou velmi dobrým nástrojem sociálního začleňování – znevýhodnění žáci tu mohou získat kromě vědomostí sebedůvěru, motivaci a také pozitivnější vztah ke škole. Tím to ale nesmí končit: je důležité pokračovat v politice, která odstraňuje diskriminaci ve vzdělávání a podporuje rozvoj individuálních schopností žáků. A neméně důležité je budování tzv. inkluzivního trhu práce tak, aby na získané vzdělání mohli mladí lidé navázat kvalitním pracovním uplatněním,“ uzavírá analytička Martina Veverková.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!