Hodně sil a odvahy, sociální pracovníci!

Ilustrační foto Jakub Žák

Světový den sociální práce, který letos slavíme 19. března, zdůrazňuje podporu významu vztahů mezi lidmi. V tento den se sociální pracovníci na celém světě společně snaží zvýšit povědomí o významu sociální práce a zdůraznit potřebu dalších kroků vedoucích k pomoci těm, kteří jejich podporu potřebují.

Také sociální pracovníci Charity Česká republika chtějí upozornit, jak je toto povolání potřebné a kolik empatie, trpělivosti a mnohostrannosti vyžaduje. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dávají do své práce velký kus srdce. Jsme jim vděčni za nasazení pro pomoc druhým lidem, za práci, která často není vidět, ale ve skutečnosti pomáhá, aby se život mnoha lidí mohl navzdory nepříznivým událostem nebo situacím, jež je potkaly, opět vrátil do běžných kolejí a neztratil smysl.

Jak uvedl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo, „letošní téma se zaměřuje na sociální vztahy, tj. na základní vztahy mezi lidmi, jejich prostředí a jejich budoucnost. Právě na nich významně záleží, zda je život člověka šťastný a naplněný. Velkou roli v nepříznivých situacích, které nás v životě lidí potkají, mají sociální pracovníci. Právě jejich působení může ovlivnit si situaci tak, aby člověk neztratil své blízké a mohl i nadále žít tak, jak byl zvyklý.“

„Budoucnost sociální práce je v našich rukou,“ doplňuje koordinátorka sociálních služeb Charity Česká republika Iva Kuchyňková. „Důležité je, aby společnost začala sociální práci více ctít a aby si profese sociálních pracovníků skutečně vážila.“

K tomuto významnému dni tedy přejeme všem, kteří se podílejí na sociální práci, obzvláště sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, hodně sil, radost, pokoj, trpělivost, odvahu, nadhled, vynalézavost, naději pro další působení – a také celospolečenské uznání.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!