Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Děravá síť poslední záchrany: změny Zákona o hmotné nouzi ubírají těm nejchudším

Změny systému pomoci v hmotné nouzi, prosazené v průběhu roku 2017, přinesly trpké ovoce. Podle zkušeností odborníků Charity Česká republika, pracujících dlouhodobě s lidmi v nouzi, způsobují nedávné novely zákona těm nejchudším zbytečné potíže a jejich složitou materiální a bytovou situaci ještě zhoršují

Negativní dopady podrobně popisuje studie „Co přinesly změny Zákona o pomoci v hmotné nouzi?“, kterou společně zveřejňují Charita Česká republika a organizace EAPN ČR (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení). A přidávají výzvu k řešení nastalé situace.

Studie se zaměřuje na čtyři okruhy:
- výplaty části dávek v poukázkách,
- veřejnou službu,
- „zastropování“ doplatku na bydlení u nestandardních forem bydlení na 80 % normativních nákladů na bydlení
- tzv. „bezdoplatkové“ zóny.

Zpřísnění zákona a následné problémy systému pomoci v hmotné nouzi jsou však podle autorek studie Ivy Kuchyňkové, koordinárorky sociální oblasti Charity Česká republika a Martiny Veverkové, sociální analytička Charity Česká republika, jen dílčím problémem.

„Negativní změny v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi totiž reagují především na vleklou krizi trhu s bydlením, kterou stát neřeší systematicky. Dokud nebude vybudován systém sociálního a dostupného bydlení, je omezování dávek na bydlení jen nesmyslnou represí vůči potřebným,“ uvádí Martina Veverková.

Charita Česká republika a organizace Evropská síť proti chudobě (EAPN) ČR zákonodárcům doporučují, aby změny v Zákoně o pomoci v hmotné nouzi revidovali, a začali budovat kvalitní systém pomoci v hmotné nouzi podle principů adekvátnosti, dostupnosti a aktivizační funkce.

„Současná situace, kdy česká ekonomika ekonomicky prosperuje, je příhodnou dobou pro zlepšování sociálního systému,“ uvádí Iva Kuchyňková. Našim druhým apelem je pak zlepšení dostupnosti bydlení a zajištění sociálního bydlení, protože jedině to povede ke skutečnému řešení sociálních problémů spojených s rezidenční segregací.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!