Charita ČR se účastní Týdne globálního vzdělávání

Týden globálního vzdělávání

Od 18. do 26. listopadu se koná v České republice Týden globálního vzdělávání s letošním podtitulkem „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé. Charita ČR připravila promítání filmu a diskusi v Praze 10.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Proto je důležité se nad tímto tématem zamýšlet. Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy.

Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V České republice se do letošního ročníku zapojí organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost. Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Charita Česká republika promítá 20. listopadu od 18.30 film Gringo Trails s následnou diskuzí s Davidem Šrámkem, který podnikl dvacetiměsíční cestu kolem světa. Promítání je určeno pro širokou veřejnost a koná se v salónku Café V lese, Krymská 12, Praha 10.

Bližší informace k pořádaným akcím najdete zde.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!