Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb v ČR a pomoc do 34 zemí

Jindřich Štreit: Náruč (z cyklu Kde domov můj)

Nezisková organizace Charita ČR, působící zejména v sociálně zdravotní oblasti, provozovala v roce 2015 celkem 1 204 služeb a evidovala více než 105 000 registrovaných klientů – nejčastěji šlo o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v nouzi a osoby bez domova. Tato čísla předkládá Charita ČR v čerstvě zveřejněné výroční zprávě.

"Při pohledu na mapu našich poboček a úctyhodný přehled aktivit za loňský rok leckoho možná překvapí, jak je naše organizace členitá a kolik činností provozuje,“ komentuje zprávu prezident Charity ČR, biskup Pavel Posád.

Celkem Charita v ČR poskytovala lidem v nouzi 1 204 služeb, z toho se jednalo například o 67 odborných poraden, 128 středisek pečovatelské služby, 38 denních stacionářů, 37 domovů pro seniory, 42 azylových domů pro matky s dětmi, 23 azylových domů pro muže i ženy v tísni, 26 nízkoprahových denních center pro děti a mládež, 83 středisek domácí zdravotní péče, 75 charitních šatníků, 29 center pro rodiny s dětmi ad.

V 345 českých a moravských Charitách a jejich pobočkách a službách loni pracovalo 7 464 zaměstnanců. Kromě nich však Charity v Česku evidovaly téměř šedesát tisíc dobrovolníků, kteří dohromady věnovali službě potřebným přes 390 tisíc hodin svého volného času. Z nich se více než 52 tisíc zúčastnilo Tříkrálové sbírky.

Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je tradičně věnován na pomoc potřebným zejména na území České republiky, v roce 2015 vynesl 89 373 094 korun. Šlo o dosud nejvyšší výtěžek v  historii. Celkem jednotlivé složky Charity ČR loni hospodařily s finančními prostředky ve výši 3,2 miliardy Kč.

Činnost neziskové organizace se neomezuje pouze na domácí půdu. Charita ČR pomáhala ve 34 zemích světa, a to jak v rámci humanitární pomoci, tak v sociální oblasti, zdravotnictví, vzdělávání a zemědělství. Významnou úlohu sehrává Charita také v pomoci cizincům na území ČR.

Poradny pro cizince v sedmi českých a moravských městech poskytly odborné sociální a právní poradenství klientům z Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Mongolska, Sýrie, Vietnamu a dalších zemí.

 „Svou prací v roce 2015 jsme důstojně navázali na více než devadesátiletou tradici naší organizace. V době, kdy svět čelí novým hrozbám a nebezpečím, děkuji všem, kdo nám pomohli na tyto výzvy odpovědět,“ uvedl ve zprávě ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Kompletní znění výroční zprávy naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 353 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!