Cenu Charity ČR obdrželo osm zaměstnanců a dobrovolníků

Nositelé Ceny Charity ČR 2016. Snímek Lubomír Kotek

Šest žen a dva muži obdrželi Cenu Charity ČR za rok 2016. „Jde vesměs o dlouhodobé zaměstnance a dobrovolníky z místních Charit, pracovníky ‚z terénu‘, kteří jsou pro ostatní vzorem, zkrátka lidé na svém místě,“ uvedl ředitel organizace Lukáš Curylo. Ceny byly udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, v pondělí 31. října v pražském Obecním domě.

Cena Charity je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Diplomy, květiny a dárky předával přítomným ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, prezident organizace biskup Pavel Posád, zástupci Nadace České spořitelny Klára Gajdušková a společnosti T-Mobile Boris Kučera.

Ředitel současně vyzdvihl význam Ceny i nezištné, obětavé práce, spojené často s velkým osobním nasazením, za niž bylo letos osm kandidátů na Cenu navrženo. Cena Charity ČR se letos předávala podeváté. Seznam vyznamenaných Cenou Charity a jejich stručná laudatia naleznete zde.

Během následného benefičního koncertu zazněl cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast – Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník – v podání Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK pod vedením dirigenta Zdeňka Mácala.

Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!