Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Školení budoucích policistů o domácím násilí

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pravidelně proškoluje začínající policisty. Ve své praxi se mohou setkat s domácím násilím a obdobná školení jim mohou pomoci zvládnout krizovou situaci.Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Budoucnost Domova sv. Markéty je ohrožena

Diecézní charita Brno provozuje Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni od r. 1993 za doposud velmi dobré spolupráce s městem, které vlastní budovu, ve které domov sídlí.

Na zahradě střediska sv. Vincence mávla Skanska kouzelným proutkem

Koncem května dobrovolně „proměnili“ přilehlou zahradu střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním pracovníci firmy Skanska v rámci jejich projektu „Podej ruku“. Projekt je výrazem hodnoty „Záleží nám na životě“ nejen našem, ale zvláště lidí znevýhodněných. Na úpravě zahrady je vidět, jak konkrétně firma přistupuje k naplňování této hodnoty v podobě přispění ke zkvalitnění péče o prostředí lidí s duševním onemocněním.

Noc kostelů… Charita Olomouc představila své poslání v Chórové kapli

Charita Olomouc provedla návštěvníky katedrály sv. Václava bohatou historií poskytovaných služeb na území olomouckého děkanátu od roku 1922 až do současnosti. Pro lidi bez domova, nemocné, opuštěné… pro ty, kteří si nedokážou sami pomoci... V konečném úhrnu 14 sociálních služeb, 2 služby zdravotní včetně pomoci v mimořádných a nenadálých situacích. To je Charita Olomouc, která získala značku prověřené veřejně prospěšné organizace, značku spolehlivosti.

Charita Vsetín uspořádala 7. června tradiční pouť na Svatý Hostýn

Jako každým rokem, tak i letos putovali senioři ze Vsetína a okolí s Charitou na Svatý Hostýn.

Muži bez domova se utkají v kopané

Poprvé na Moravě proběhne fotbalový turnaj Homeless Cup Morava 2016 pro lidi bez domova. Turnaj ve středu 15. 6. 2016 od 9:00 v Trojhalí Karolina zahájí výkopem fotbalový útočník Václav Svěrkoš. Pořádající Armáda Spásy, Charita Ostrava Trojhalí Karolina a Sananim zvou veřejnost k divácké podpoře sportovních výkonů mužů bez přístřeší.

Prohlídka kaple: křížovou cestou za Božím milosrdenstvím

NOC KOSTELŮ se blíží. Nechejte rozeznít rákosí vrůstající do bronzového svatostánku kaple Božího milosrdenství. Světlo, které z něj vyzařuje, Vám posvítí na cestu životem. Prostory kaple na nádvoří Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) mají čím překvapit. 10. června tam zavítají návštěvníci Noci kostelů. Kromě komentované prohlídky se v kapli mohou také zamyslet nad milosrdenstvím – láskou bez podmínek. Za fotografiemi, které přiblíží činnost Arcidiecézní charity Olomouc, se lidé vydají do kostela sv. Anny.

Samaritán Open - fotbalový zápas plný napětí má svého vítěze

Celkem šest neziskových organizací se zúčastnilo ve čtvrtek 2. června tradičního fotbalového turnaje pro lidi bez domova. Fotbalová družstva, složená z klientů a pracovníků sociálních služeb, poměřila navzájem své síly na hřišti TJ Sokol Velký Týnec. Vítězem letošního ročníku se stal Azylový dům Samaritán Charity Otrokovice.

Jazykový diktát pro každého v hradeckém Integračním centru

Cizinci i Češi si mohou vyzkoušet své znalosti českého pravopisu na akci „Jazykový diktát pro každého“ v pondělí 6. června od 17 hod. v Integračním centru pro cizince Diecézní charity Hradec Králové. V doprovodném programu vystoupí děti z Multikulturního klubu dětí a mládeže. Akci pořádá Integrační centrum pro cizince v rámci kurzů češtiny pro cizince.

Vernisáž kamínků pro benefiční aukci - výstava až do 20. června

Ve středu 1. června se v Galerii Koruna konala vernisáž kamínků od výtvarníků, zpěvStředisko rané péče Sluníčkoáků, herců, sportovců a dalších významných osobností. Výstava potrvá až do 20. června, poté se kamínky přesunou do Žižkových sadů na benefiční aukci. 

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!