Vyberte:

Závěrečná odborná konference tříletého projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“

Oblastní charita Jihlava a partneři: Statutární město Jihlava, Střední škola stavební Jihlava a MŠ Mozaika Jihlava Vás srdečně zvou na závěrečnou odbornou konferenci tříletého projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

Místo: Jihlava - Hotel Gustav Mahler
Termín: 5. 6. 2019, 08:00 — 5. 6. 2019, 17:00

Emoce v paliativní péči

Tento akreditovaný workshop se zaměřuje na zpracovávaní emočních zkušeností při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými, umírajícími, jejich blízkými a následně pozůstalými. Jak emoce zpracovat  a jak o nich komunikovat. Účastníci  budou mít možnost pochopit jaké emoce doprovází jejich klienty a příbuzné, kurz je postaven na sebe-zkušenosti z tématy smrt, bolest, ztráta, zármutek, já a paliativní péče. Obsahem bude i prevence syndromu vyhoření  při práci s klienty nevyléčitelně nemocnými a umírajícími.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 6. 2019, 08:30 — 5. 6. 2019, 16:00

Diecézní pouť Charit 2019

Diecézní pouť Charit 2019

Srdečně zveme pracovníky Charit, klienty, duchovní a všechny příznivce charitního díla na Diecézní pouť Charit. 5. června 2019 se společně setkáme na poutním místě Mariahilf ve Zlatých Horách. Připojte se k našemu společenství, těšíme se na Vás!

Místo: Kostel Panny Marie Pomocné, Zlaté Hory
Termín: 5. 6. 2019, 09:30

Setkání při kávě pro pečující

Setkání při kávě pro pečující

Farní charita Vlašim rozšiřila nabídku pomoci pečujícím rodinám, které prochází náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. V rámci projektu „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ nabízíme možnost pravidelně se scházet. Smyslem setkání je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení radostí i trápení při péči o svého blízkého. Zároveň máte možnost poradit se s odborníky v oblasti  psychologie, psychiatrie, práva, sociální práce a zdravotní péče.
Setkání probíhají v Charitní klubovně ve Vlašimi, Na Valech 322, každou 1. středu v měsíci od 16:00 hodin. 

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 5. 6. 2019, 16:00 — 5. 6. 2019, 18:00

JUNIOR FEST

JUNIOR FEST

Ve čtvrtek 6.6.2019 pořádá Oblastní charita Klatovy akci pro děti a mládež Junior Fest. 

Místo: Pavlíkova 215, před čajovnou "U naší milé Paní"
Termín: 6. 6. 2019, 08:25 — 6. 6. 2019, 18:00

Nadechni se - psychohygienické a relaxační techniky (nejen) pro pomáhající profese 6.6.

Práce v pomáhajících profesích, která se intenzivně zabývá druhými lidmi a jejich potřebami, vyžaduje osobní angažovanost a nasazení. To může vést k vyčerpání, únavě a později i k vyhoření. Cílem kurzu je umožnit pracovníkům v pomáhajících profesích věnovat se sám sobě: zastavit se, odpočinout si, získat lepší kontakt se sebou a svými potřebami, prakticky si osvojit techniky psychohygieny, relaxace a uvolnění stresu.

Obsahem akreditovaného workshopu, kromě základní teoretické báze, budou praktické nácviky, zážitkové techniky a osvojování si metod prevence a zvládání stresu spojeného s výkonem pomáhající profese.

KURZ JIŽ BYL ZAPLNĚN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9,  Brno
Termín: 6. 6. 2019, 08:30 — 6. 6. 2019, 16:00

Úvod do transakční analýzy

Cílem kurzu je seznámit účastníky s transakční analýzou, jakožto metodou, která jim pomůže pochopit některé jejich komunikační vzorce, případně vzorce chování jiných lidí. Dojde k vysvětlení základních egostavů, bude provedena autodiagnostika účastníků a vysvětlena možnost změny některých vzorců chování k jejich optimalizaci.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 6. 2019, 08:30 — 6. 6. 2019, 16:00

Klub seniorů - Procházka kolem Blanice

Klub seniorů - Procházka kolem Blanice

Dobré boty a jde se na to ;-) Každý je vítán.

Místo: sraz u Pampelišky
Termín: 6. 6. 2019, 14:00 — 6. 6. 2019, 16:00

Efektivní učení

Přestože je učení celoživotním procesem, ne vždy se nám daří informace třídit a pamatovat si je tak, jak bychom chtěli. Efektivní učení je vzdělávací program, díky kterému se pracovníci v sociálních službách naučí aplikovat techniky a metody učení, které pak mohou pomoci jejich klientů při jejich osobním růstu a vzdělávání.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 7. 6. 2019, 08:30 — 7. 6. 2019, 16:00

Charitní běh Jarmila Běhoděje

Charitní běh Jarmila Běhoděje

Oblastní charita Polička, její AC dílny a Denní stacionář pro lidi s mentálním postižením se připojují ke sportu milovné společnosti. Pro poličskou běžeckou veřejnost pořádají Charitní běh Jarmila Běhoděje.

Místo: Polička, Liboháj
Termín: 8. 6. 2019, 13:00 — 8. 6. 2019, 17:00

Koncert pro Charitu

Koncert pro Charitu

Dva pěvecké sbory: Chorus Minor z Levoče a Vlastimil z Litomyšle zazpívají ve prospěch Oblastní charity Polička pro věřejnost i účastníky Charitního běhu Jarmila Běhoděje.

Místo: Kostel sv. Michaela v Poličce
Termín: 8. 6. 2019, 17:00 — 8. 6. 2019, 18:00

Základy nízkoprahových služeb a streetworku od A do Z

Učastníci se v tomto akreditovaném kurzu seznámí s teorií i praktickým chodem nízkoprahových služeb, zejména nízkoprahových klubů (NZDM) a jejich terénní formou práce. Jádro tohoto dvoudenního kurzu tvoří informace o specifikách nízkoprahových služeb včetně terénní sociální práce s dětmi, mládeží, závislými, mladými dospělými. Teoretický výklad bude pro ilustraci doplněn vhodně zvolenými praktickými či video ukázkami, které zachycují skutečnou realitu a praxi. Součástí kurzu bude rozbor případů z různých forem ambulantní a terénní formy práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy. Kurz bude praktickou ukázkou od kontextu a východisek až po rozbor cílové skupiny, role profesionálního kontaktu v rámci kontaktní práce a streetworku - terénní sociální práce, tj. od mapování, depistáže, přes prvokontakty, kontaktování či kontraktování až po individuální práci s klientem či skupinou, dotkneme se různých forem streetworku od přímého kontaktování až po novodobý trend online formy. Dále se budeme věnovat různým strategiím, postupům a technikám nízkoprahových služeb, včetně exkurze do historie či terminologie a požadavkům na kvalitu. Kurz je šitý na míru a snaží se reagovat především na potřeby účastníků, dotýká se důležitých témat v oblasti nízkoprahových služeb.

NOVÝ KURZ V NABÍDCE!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 6. 2019, 08:30 — 12. 6. 2019, 16:00

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2019

Pečovatelská služba: Den otevřených dveří 2019

Charitní pečovatelská služba Zlín

Zn.: Jde o zajímavou, pestrou a odpovědnou práci dělanou srdcem, práci, jež je posláním

Neváhejte a přijďte se seznámit, zastavte se dozvědět více o rozsahu poskytované péče, o podmínkách a možnostech. Nehledejte pomoc s péčí o vaše blízké pět minut po dvanácté, informujte se o možnostech podpory včas.

A hledáte-li smysluplnou práci, která vás bude těšit, taktéž přijďte.
Těšíme se na vás ...

 

Místo: Broučkova 5352, Zlín
Termín: 11. 6. 2019, 09:00 — 11. 6. 2019, 16:00

Trénování paměti

Trénování paměti

Pravidelné setkání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít. Každý je vítán!

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 11. 6. 2019, 14:00 — 11. 6. 2019, 15:30

Workshop První pomoci pro pečující v Trhovém Štěpánově

Workshop První pomoci pro pečující v Trhovém Štěpánově

Zveme vás na další ze série workshopů, které se konají v rámci projektu „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“. Tentokrát na workshop První pomoci do Spolkového domu v Trhovém Štěpánově.

logo EUlogo Mas Blaník filní verze + text 1-01

Místo: Spolkový dům Trhový Štěpánov, Vlašimská 62
Termín: 12. 6. 2019, 17:00 — 12. 6. 2019, 19:00

Putování seniorů na Zelenou horu

Putování seniorů na Zelenou horu

Ve čtvrtek 13. června 2019 plánujeme Putování seniorů na Zelenou horu.

Místo: Žďár nad Sázavou
Termín: 13. 6. 2019, 06:30 — 13. 6. 2019, 19:00

Pouť méně mobilních do Štípy

Děkanátní pouť pro osoby méně pohyblivé, o berlích či na vozíčku.

 

Místo: Štípa u Zlína - Kostel Narození Panny Marie
Termín: 13. 6. 2019, 08:00

Nejčastější infekční nemoci v sociálních služebách

Školící akce přináší informace o infekčních chorobách, které se mohou vyskytnout v zařízeních sociálních služeb. Tuberkulóza, salmonelóza, hepatitidy, HIV, svrab, veš, štěnice, jejich projevy, možnosti léčby a preventivní opatření. To vše z praxe epidemiologů Krajské hygienické stanice Brno. Lektorky rády zodpoví dotazy účastníků a poskytnou prostor pro diskuzi.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 13. 6. 2019, 08:30 — 13. 6. 2019, 16:00

Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma: Jak lidé vnímají

Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma: Jak lidé vnímají

Přednáška PhDr. Ireny Lesové na téma: Jak lidé vnímají. PhDr. Lesová má 40 leté zkušenosti práce s lidmi, stále se vzdělává a snaží se předávat dál získané vědomosti. Poskytuje lidem vždy komplexní obraz z psychologického pohledu, navazuje na evangelia. Je členem třetího řádu Sv. Františka, vede poradnu v Benešovské nemocnici, atd.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 13. 6. 2019, 14:00 — 13. 6. 2019, 15:00

Pavel Helan - koncert

Pavel Helan, vlídný písničkář, skladatel, kytarista, bavič

Místo: Milevsko, klášterní bazilika
Termín: 17. 6. 2019, 18:00 — 17. 6. 2019, 19:00
Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!