Vyberte:

Trénování paměti

TRÉNINK PAMĚTI je stejně důležitý jako trénink tělesný. Trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových spojení.

Cíle kurzu:

  • Rozšíření všeobecných znalostí účastníků kurzu v oblasti trénování paměti pro svou potřebu, pro potřebu svých dětí, rodičů a hlavně klientů.
  • Vytvoření si vlastních tvořivých myšlenek a užitečné zábavy při komunikaci.
  • Naučit klienty vzájemné spolupráci, komunikaci a navázání bližších vztahů.
  • Metoda příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života.
Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 22. 5. 2019, 08:30 — 22. 5. 2019, 16:00

Smaltování bez pece

Smaltování bez pece
Místo: Taušlova 714, Letohrad
Termín: 22. 5. 2019 — 22. 5. 2019

Sousedské setkání 2019

Sousedské setkání 2019

K sousedskému setkání jsme se rozhodli připojit Obejmutí zdarma, tzv. Free hug, které je účinným lékem na chmurné a negativní stavy. Těšíme se na Vás !!

Místo: Dvůr římskokatolické farnosti Bakaláře 43/6
Termín: 22. 5. 2019, 15:00 — 22. 5. 2019, 18:00

Trénování paměti se Zuzkou

Trénování paměti se Zuzkou

Pamatujete si telefonní čísla, hesla, seznam na nákup? Vybavíte si jména spolužáků? Slovíčka cizích jazyků? Jste si jísti, že jste zamkli byt?Bohužel platí, že zapomínat je lidské… Náš mozek nebyl stvořen k tomu, aby si pamatoval stohy informací, ale aby nám pomohl přežít. V současném světě nicméně potřebujeme, aby byl náš mozek „ve formě“. Nelze „zvětšit paměť“, ale je možné ovládnout techniky, které významně usnadní ukládání a vyvolávání informací. Vede certifikovaná trenérka paměti Mgr. Zuzka Klímová Vaňková. Více informací dále.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 22. 5. 2019, 16:30 — 22. 5. 2019, 18:00

Workshop „První pomoc“

Workshop „První pomoc“

Zveme vás na další z série workshopů, které se konají v rámci projektu „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“.

logo EUlogo Mas Blaník filní verze + text 1-01

 

 

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 22. 5. 2019, 17:00 — 22. 5. 2019, 21:00

Mindfulness (všímavost) v sociálních službách

Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení, emočního prožívání, tělesných pocitů a chování. Rozvoj všímavosti sebou nese velké množství přínosů (zlepšení fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení mezilidských vztahů) prokázaných velkým množstvím vědeckých výzkumů.

Na kurzu se naučíte, jak využít mindfulness ve svém životě a práci. Naučíte se řadu relaxačních technik vycházejících z mindfulness, ale také se seznámíte s jednoduchými, ale účinnými způsoby, jak být více pozorní a všímaví ve svém životě i práci, což může pozitivně ovlivnit vaše emoční prožívání, myšlení a chování při komunikaci s klienty i spolupracovníky.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 23. 5. 2019, 08:30 — 23. 5. 2019, 16:00

Klub seniorů – Arteterapie

Klub seniorů – Arteterapie

Klub seniorů – Arteterapie.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 23. 5. 2019, 14:00 — 23. 5. 2019, 15:30

Folkový klub – koncert Jana Řepky

Folkový klub – koncert Jana Řepky

Tentokrát vystoupí ve Folkovém klubu Jan Řepka - moderátor a organizátor cyklu Openmic. Vedle výborné muziky se můžete těšit také na pěkné prostředí Charitní klubovny, občerstvení (pivo Bernard, víno, káva, čaj), milou atmosféru atd…

Vstupné je 100 Kč / osobu. Jedná se o benefiční akci, jejíž výtěžek půjde do veřejné sbírky: "Nákup budovy za účelem zřízení komunitního centra a jeho zařízení". Změny vyhrazeny. Podrobnosti a novinky sledujte prosím na webu vlasim.charita.cz a charitním facebooku. Těšíme se na setkání s vámi.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 23. 5. 2019, 19:00 — 23. 5. 2019, 21:00

Výlet na zámek Kozel

Výlet na zámek Kozel

Navštivte spolu s námi jednu z nejnavštěvovanějších památek Plzeňského kraje. Zavítáme také do Svatojánského muzea v Nepomuku. Odjezd v 8.00 hod. od DPS Palackého 1061.. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.

Telefon: 376 512 596

Místo: zámek Kozel a do Nepomuku
Termín: 24. 5. 2019, 08:00 — 29. 5. 2019, 16:00

Metody sociální práce s osobami s mentálním postižením

Akreditovaný workshop je určený převážně pracovníkům pobytových sociálních služeb s cílem seznámit se a osvojit si  metody práce s lidmi s mentálním postižením a získat kompetence nezbytné k zavedení nových metod a přístupů k lidem s postižením do praxe. V průběhu  workshopu si osvojí nové poznatky v oblasti individuálního plánování, v komunikaci s lidmi s mentálním postižením a v zapojení lidí s postižením do rozhodování. Dále budou proškoleni ve strategii sociálního začleňování lidí s postižením do společnosti a se zvládáním rizik s tím spojených.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 24. 5. 2019, 08:30 — 24. 5. 2019, 16:00

Zahradní slavnost 2019

Zahradní slavnost 2019

Dvacátá první (!!!) ´slavnost´

v zahradě u azylového domu, to je společné odpoledne dětí, dospěláků i pracovníků organizace nejen při hrách a soutěžích s Unií Kompas, ale i chvíle s tancem, zpěvem, kouzly ... Přijďte a uvidíte, přijďte a zažijete!

Místo: SNP 4789, Zlín - Jižní Svahy
Termín: 24. 5. 2019, 15:30 — 24. 5. 2019, 17:30

Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

Srdečně zveme do charitní kaple sv. Richarda Pampuriho v Olomouci. Kaple sv. Richarda leží v blízkosti katedrály sv. Václava ve Wurmově ulici 5. Zastávka tramvaje na ulici 1. Máje "U Dómu". Vchod do kaple vede přes nízkoprahové denní centrum střediska Samaritán Charity Olomouc. 

 

Místo: Olomouc
Termín: 24. 5. 2019, 18:00

Noc kostelů s Adopcí na dálku

Noc kostelů s Adopcí na dálku

Řadu zajímavostí o životě indických dětí se dozvíte v pátek 24. května ve 20:15 v kostele Božského Srdce Páně. Program bude součástí tradiční akce Noc kostelů.

Místo: Hradec Králové, kostel Božského Srdce Páně
Termín: 24. 5. 2019, 20:15 — 24. 5. 2019, 21:45

Charita sobě

Charita sobě

Všichni zaměstnanci a jejich rodiny jsou srdečně zváni na 2. ročník charitního dne s názvem Charita sobě.

Místo: Fauna park Frýdek-Místek
Termín: 25. 5. 2019

JSME MEZI VÁMI VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

JSME MEZI VÁMI VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Fotografická VÝSTAVA zachycujÍCÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Foto: Zbyněk Čech, Pavel Juráček, archiv Charity
O téměř 2 500 klientů na území okresu Žďár nad Sázavou pečuje v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zhruba 110 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 70 na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Do dobrovolnické služby je každoročně zapojeno 2 500 dobrovolníků.

Výstava se koná ve spolupráci s Jupiter Clubem Velké Meziříčí. Děkujeme!

Místo: Jupiter Club, Velké Meziříčí
Termín: 25. 5. 2019, 08:00 — 16. 6. 2019, 18:00

Májové setkání pro starší a nemocné 25.5.2019

Májové setkání pro starší a nemocné 25.5.2019

Srdečně vás zveme na společné setkání pri májové slavnosti s možností přijetí svátosti pomazání nemocných a se slavením mše svaté. 

Místo: Komunitní centrum sv. Prokopa
Termín: 25. 5. 2019, 09:00 — 25. 5. 2019, 11:30

Charitní pouť 2019 - Krkonošské pohádky

Charitní pouť 2019 - Krkonošské pohádky

Jako každý rok přípravujeme i v roce 2019 pro zájemce z řad tříkrálových koledníků i veřejnosti Charitní pouť. Letos se ponese v duchu příběhu Krkonošských pohádek.

Místo: Kostelíček u Bludova
Termín: 25. 5. 2019

6. setkání Akademie třetího věku - Mytologie

6. setkání Akademie třetího věku - Mytologie

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI S FARNÍ CHARITOU VLAŠIM a

ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

si Vás dovolují pozvat na kurz MYTOLOGIE. Více informací zde.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 28. 5. 2019, 09:00 — 28. 5. 2019, 12:15

Přístup zaměřený na řešení v praxi

Kurz představí psychoterapeutický směr Přístup zaměřený na řešení a zaměří se na jeho využití v praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Účastníci díky kurzu získají inspiraci, alternativy a techniky pro vedení rozhovoru s klientem a spolupráci s ním. Získají nové podněty pro řešení těžkých situací s klienty a pro práci sami se sebou.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9, Brno
Termín: 28. 5. 2019, 09:00 — 28. 5. 2019, 16:00

Trénování paměti

Trénování paměti

Pravidelné setkání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít. Každý je vítán!

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 28. 5. 2019, 14:00 — 28. 5. 2019, 15:30
Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!