V Somálsku hrozí smrt milionům

Somálsko je na pokraji hladomoru. Tisíce lidí putují v padesátistupňových vedrech pěšky vyprahlou krajinou do uprchlických táborů v Keni či Etiopii. Sbírkový účet Charity ČR 55660022/0800, variabilní symboly Etiopie: 146, Somálsko: 103. Více...

Krajani z Chicaga uspořádali sbírku pro potřebné děti v České republice

Krajani z Chicaga uspořádali sbírku pro potřebné děti v České republice

Komunita krajanů z Chicaga uspořádala sbírku oblečení a hraček pro nedonošené děti a děti z dětských domovů v České republice. Část z daru dostalo i Středisko Migrace při Charitě Praha a darované věci předalo svým klientům i klientům azylových domů a zařízení pro cizince.

Charita ČR vydala výroční zprávu za rok 2010

Koncem června zveřejnila Charita ČR zprávu o své činnosti za rok 2010. Zpráva obsahuje pět sešitů s česko-anglickým textem (VZ s ekonomikou, Humanitární činnost, Migrace, Sociálně zdravotní služby a Tříkrálová sbírka) a desky s mapkou Charit a zemí, kde Charita pomáhá. Zprávu naleznete zde

Irena Klimková převzala Cenu města Olomouce

Cenu statutárního města Olomouc za počin roku 2010 převzala 30. června 2011 pracovnice Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Irena Klimková.

Děti se vydají na indiánskou stezku

Děti se vydají na indiánskou stezku

Diecézní charita České Budějovice pořádá pro 16 dětí ze sociálně slabých rodin dětský tábor Indiánská stezka.

Konference v Nalsu

V rámci spolupráci v oblasti dobrovolnictví mezi Diecézní charitou Bolzano a Diecézní charitou České Budějovice se konference v Nalsu (Itálie) zúčastnila MCH Č.Budějovice pod vedením ředitele Mgr. Josefa Hese. Více..

DCHP | Výroční zpráva 2010

Zajímá vás činnost Diecézní charity Plzeň? Pokud ano, nahlédněte do Výroční zprávy 2010.

Klubíčko v Ostravě pomahálo na trh práce

Bezmála dva roky trvající projekt Rodičovského centra Klubíčko Charity Ostrava nabízel programy pro rodiče s malými dětmi zaměřené na prevenci vyloučení z pracovního života a získání sebedůvěry při návratu na trh práce. Více...

V Ostravě vykvete Slezská lilie

V Ostravě vykvete Slezská lilie

25. a 26. června 2011 se v Ostravě uskuteční neobvyklý mezinárodní festival amatérské křesťanské hudby Slezská lilie. Jedná se o setkání skupin, schol či sborů, které můžeme najít při mnohých farnostech. Akce však nemá pouze hudební, ale také sociální rozměr. Výtěžek festivalu bude věnován na podporu práce s rodinami a dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením v Ostravě – Kunčičkách.

Soutěž o nejlepší charitní web

Charita ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší charitní web. Do soutěže se mohou přihlásit všechny nové charitní weby. Soutěž je dvoukolová, finále soutěže bude rozhodovat nezávislá komise odborníků. Přihlásit se lze do 30. listopadu 2011. Cenou pro vítěze bude finanční podpora pro konkrétní web.

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!