Prezentace účastníků odborné konference Odstraňme dluhové pasti!
15. července 2017 Z domova

Prezentace účastníků odborné konference Odstraňme dluhové pasti!

Přinášíme prezentace jednotlivých účastníků mezinárodní odborné konference Odstraňme dluhové pasti!, která se konala 11.května 2017 v Evropském domě v Praze 1. Příspěvky jsou v češtině, resp. v angličtině.

Kateřina Pulkrábková, Česká biskupská konference
Průzkum o sociální situaci rodin v ČR

Ondřej Špendlíček, předseda kolegia odborných poraden Charity ČR
Současný stav předluženosti v ČR

Ondřej Zezulka, Ministerstvo spravedlnosti
Aktuální změny v exekučním a insolvenčním právu

Marcela Hrubošová, zakladatelka projektu Finance pro radost
Finanční gramotnost a děti v postavení nevinných dlužníků

Marta Czapnik a Gabrielle Glodek, Polsko, Armáda spásy
Projekt intervence v oblasti dluhů spojených s bydlením a prevence nuceného vystěhování z nájmu (Varšavská čtvrť Praga)

Aida Karčiauskienė, Litva, Caritas, síť EAPN
Studie litevských neziskových organizací na téma zadlužování a chudoba - pohled dlužníků a sociálních pracovníků, návrhy systémového řešení

Elina Alere-Fogele, Lotyšsko, EAPN
Předlužení v Lotyšsku – exekuce a lidská práva

Nicolas Mantseris, Německo, Caritas
Právní úprava exekučních řízení a oddlužení v Německu