Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek
8. dubna 2020 Z domova

Co dělat, pokud nyní nemáte na úhradu splátek

Kvůli stavu nouze jsem přišel o zdroj svého příjmu a brzy se mi začnou hromadit dluhy, které už nebudu moci splácet. Jak mám takovou situaci řešit? Přinášíme vám desatero, které připravili naši pracovníci ze sociálních poraden.

Jestliže jste přišli o zaměstnání nebo pobíráte sníženou odměnu za práci, takže v těchto dnech nejste schopni dostát svým měsíčním závazkům, je především zapotřebí zhodnotit situaci ve smyslu osobního či rodinného rozpočtu. Sepište si proto veškeré měsíční závazky, náklady na bydlení, živobytí a služby (například částku na telefon), na léky a podobně.

Možná zjistíte, že vám peníze na pokrytí veškerých těchto nákladů nestačí, ale pak je třeba mít na paměti, že některé náklady nezbytné jsou (úhrada bydlení a rezerva na živobytí), některé však lze omezit a některé také odložit (splatnost splátek finančních produktů).

Pokud si nejste jisti, jestli jste došli ke správnému závěru podle předchozího odstavce, obraťte se na sociální poradnu, kde vám pomohou jak s vyhodnocením vaší osobní finanční situace, tak případně umožní kontakt s úřady a věřiteli na základě následujícího postupu.

Obecně lze říci, že člověk, který se do popsané situace dostal, by měl vyhledat službu oddělení hmotné nouze na příslušném úřadu práce, kde by měl dostat podporu při podání žádosti o finanční pomoc. Bohužel ne každý takový žadatel je vyhodnocen jako potřebný, tedy jako člověk, který má nárok na pomoc. (Typicky do poslední chvíle příjmové osoby budou vyhodnoceny jako nenárokové, bez ohledu na to, zda mají prostředky z posledních příjmů, nebo rezerv.)

Zároveň by měl takový člověk kontaktovat své věřitele, seznámit je s tím, že není schopen hradit své závazky, a požádat o odložení či odpuštění splátek. Banky nyní avizují možnost odložit splátky o tři měsíce. Zároveň je potřeba se dobře seznámit s původními smluvními podmínkami půjček apod. – minimálně kvůli tomu, zda neobsahují možnost využít případné pojištění splácení při platební neschopnosti.

Kam dál?

Užitečné odkazy