Kde nám pomohou pečovat o naše blízké?

O své blízké se nemusíte starat sami (foto: Marie Bartošová).

Existuje mnoho zařízení a služeb, které mohou domácí péči o seniory ulehčit, doplnit nebo v případě nutnosti nahradit. Odvděčte se svým rodičům tím, že budete připraveni na chvíli, kdy se o sebe nebudou moci plnohodnotně postarat. Zajímejte se o to, kdo vám může pomoci. Víte, s čím vám může asistovat pečovatelka nebo kdy vyhledat mobilní hospic? Jaký je rozdíl mezi týdenním stacionářem a domovem pro seniory? Poraďte se s odborníky a zajímejte se!

Rádi bychom, aby se babička nemusela nikam stěhovat, ale potřebujeme pomoci.

Terénní služby – díky pravidelným návštěvám pečovatelek a zdravotních sester mohou vaši blízcí setrvat ve svém domácím prostředí.

 • Pečovatelské služby – pečovatelky přicházejí v dohodnutý čas k vám domů a pomohou například s nákupem, oblékáním, hygienou, s domácími pracemi nebo s doprovodem na procházku.
 • Osobní asistence – stejně jako pečovatelka se asistent/ka stává rukama, nohama či očima lidem, kteří na každodenní úkony sami nestačí. O svého svěřence se úpstará individuálně a komplexně – vedle zajištění fyzických potřeb jej doprovodí například na návštěvu k přátelům nebo do kina.
 • Odlehčovací služby – pokud sami potřebujete do nemocnice, odcestovat na služební cestu nebo do lázní, péči za vás dočasně obstarají pečovatelky nebo asistentky, a váš blízký tak může i v této době pobývat doma.
 • Zdravotnické služby – zdravotní sestry postupují při péči o vaše blízké podle pokynů praktického lékaře. Podávají léky, převazují rány, zajišťují odběry, mohou pomáhat s rekondičním cvičením.
 • Domácí hospicová péče – speciálně školený tým pomáhá lidem v konečném stádiu onemocnění prožít poslední dny života důstojně v domácím prostředí mezi svými. Odborníci poskytnou duševní podporu také rodině nemocného.  

Chci, aby dědeček nezůstával doma sám, když jsme všichni celý den v práci a ve škole.

Ambulantní služby – vaši blízcí mohou bydlet doma, ráno odcházet jako vy, část dne trávit v některém z charitních zařízení a odpoledne se zase vracet.

 • Denní stacionáře a centra denních služeb – zatímco odejdete do zaměstnání, vaši blízcí zde tráví svůj volný čas. Snažíme se, aby co nejlépe navázali na svůj běžný život, setkávali se s vrstevníky a měli obdobné zážitky jako lidé, kteří mohou žít samostatně… Doma je pak s vámi mohou sdílet.
 • Sociálně aktivizační služby – vašeho blízkého můžeme podle jeho celoživotních zvyklostí vzít do společnosti a zapojit jej do kolektivu. Má možnost se účastnit našich terapeutických aktivit, pomůžeme mu i s praktickými úkony, například s doprovodem na úřad.

Moji rodiče potřebují stálou péči. Doma už to nezvládáme.

Pobytové služby – vynasnažíme se, aby váš blízký našel v jednom z charitních zařízení plnohodnotný domov.

 • Týdenní stacionáře vaši blízcí prožijí pracovní týden v klidném prostředí, mohou trávit čas v kolektivu svých vrstevníků a víkend opět ve svém domácím prostředí. 
 • Odlehčovací služby – v péči vás na čas rádi vystřídáme. Pokud potřebujete načerpat síly na dovolené, odjet za prací nebo zrekonstruovat byt, postaráme se po tuto dobu o vašeho příbuzného v jednom z mnoha charitních zařízení.
 • Domovy pro seniory – váš blízký se zde dočká přívětivého prostředí i profesionálního zacházení. Snažíme se jej podle jeho dosavadních zvyklostí v co největší míře zapojit do běžného života, udržovat jeho soběstačnost a podporovat schopnosti a dovednosti.
 • Domovy se zvláštním režimem – zajistíme specializovanou péči klientům, kteří se bez ní neobejdou vinou chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby apod.
 • Hospicová péče – vaši nejbližší mohou strávit závěr života v charitním zařízení. Jedná se o kombinaci sociální služby, zdravotní služby a psychologické pomoci. Poskytneme duchovní podporu také vám a vaší rodině.
 • Chráněné bydlení – poskytujeme alternativu samostatného bydlení. Je určeno převážně pro osoby se zdravotním postižením, výjimečně pro seniory. Klienti bydlí v bytech individuálně nebo skupinově, my jim pomáháme se vším potřebným a zároveň je motivujeme k samostatnosti, aby dokázali žít v běžném prostředí pouze s pomocí asistenční či pečovatelské služby.

Konkrétní služby českých Charit můžete vyhledat v našem adresáři.

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 312 697 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!