Pomoc poskytovaná v České republice

Zasláním finančních prostředků na bankovní účet 

č. 44665522/0800 u České spořitelny

lze přispět například na humanitární pomoc při přírodních katastrofách v ČR, na pomoc lidem v domovech pokojného stáří, lidem se zdravotním postižením, matkám s dětmi v tísni, sociálně slabým rodinám, nevyléčitelně nemocným, drogově závislým či vězňům. Stačí vybrat jeden z variabilních symbolů (VS):

 • VS 901 - Pomoc seniorům (domovy, stacionáře, domácí péče, asistence aj.)
 • VS 902 - Pomoc lidem bez domova (noclehárny, sociální programy)
 • VS 904 - Pomoc vězňům a lidem propuštěným z výkonu trestu
 • VS 905 - Domovy pro matky v tísni (domovy, centra prevence aj.)
 • VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)
 • VS 907 - Pomoc znevýhodněným skupinám dětí a mládeže
 • VS 908 - Pomoc lidem se zdravotním postižením (chráněná bydlení, dílny, stacionáře, asistence aj.)
 • VS 909 - Pomoc těžce nemocným (hospice, domácí hospicová služba)
 • VS 910 - Charitní poradny
 • VS 911 - Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpora rodiny
 • VS 913 - Pomoc při rozvoji kulturních aktivit občanů s postižením (arteterapie, malování, keramika...)
 • VS 914 - Pomoc drogově závislým (kontaktní a nízkoprahová centra, terénní služba)
 • VS 915 - Pomoc sociálně vyloučeným skupinám (národnostním a sociálním) v ČR
 • VS 916 - Pomoc rodinám v tíživé situaci
 • VS 917 - Pomoc migrantům v ČR, kteří se ocitli v nouzi 
 • VS 918 - Vojenský fond solidarity

U bankovního příkazu se uvádí konstantní symbol 558.
Další údaje pro platbu složenkou a mezinárodní platební styk najdete na stránce Sbírková konta Charity ČR. 

 

Online platba

Na bankovní účet lze zaslat příspěvek také online platbou - stačí si vybrat nebo napsat vlastní částku.
Platba se uskutečňuje na portálu darujme.cz.

V případě platby on-line dochází k poskytnutí osobních údajů. Zasláním příspěvku zároveň dárce souhlasí s jejich poskytnutím Charitě ČR se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou Charitě ČR poskytnuty za účelem evidence dárců, péče o ně a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR zároveň prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

DMS

Sbírku lze podpořit také zasláním jednorázové nebo jednoroční dárcovské SMS ve tvaru:

DMS ROK CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (roční)

DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 (jednorázová)

Každá DMS stojí 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. V případě roční DMS jde o 12 x 28,50 Kč, kdy k platbám dochází pravidelně, a to vždy jednou za 30 dní od zaslání první dárcovské SMS. Pro zrušení roční DMS stačí odeslat novou SMS ve tvaru: DMS STOP CHARITAPOMOC nebo DMS STOP ALL na telefonní číslo 87 777. Deaktivace služby je zdarma. Službu provozuje Fórum dárců. Více informací o této službě najdete na stránkách www.darcovskasms.cz.

Potvrzení o daru

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte on-line formulář nebo nás kontaktujte na e-mailu dary@charita.cz, případně na adrese Charity Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, tel.: 296 243 330.

Přispění na veřejnou sbírku se řídí zákonem danými pravidly a kontrolou, kde minimálně 95 % vybraných peněz jde na stanovený účel a maximálně 5 % může být použito na provoz sbírky. 

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme!