Mgr. Iva Kuchyňková Tel.: 603 280 738, 296 243 330
4onh1e7%fgxy.Z4WH-uk87j7T-M sociální pracovnice – koordinátorka sociální oblasti; odborná garantka projektu Ke kvalitě v Charitě
Martina Tomanová Tel.: 296 243 352, 731 646 938
7nqwZ-546npo8~l7VX~mYZhaa8kmb koordinátorka zdravotních aktivit CHČR