Celostátní kampaň Den Charity

V průběhu měsíce září případně začátkem října pořádají místní Charity osvětové a kulturní akce v rámci celostátní kampaně Den Charity. 

Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s naší činností a posláním, zajímavou formou představit zájemcům jednotlivá pracoviště a charitní zařízení. 

V rámci akce Den Charity jsou nejčastěji pořádány dny otevřených dveříexkurze, výstavy, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení. Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.


Den Charity 2017

Akce konané v rámci Dne Charity 2017 naleznete zde.


Historie kampaně

Nápad představit široké veřejnosti nabídku charitních služeb se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Různá zařízení a domovy otevřely své dveře pro veřejnost, po Brně jezdila historická tramvaj s propagačními letáčky.

Česká biskupská konference na svém 71. plenárním zasedání v lednu 2008 oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku sv. Vincence z Pauly, jako Den charity. V tento den bude Charita pořádat společné aktivity, na kterých by více informovala veřejnost o své činnosti například prostřednictvím dne otevřených dveří ve svých zařízeních.


Vincenc z Pauly (de Paul)

Kněz, který zasvětil život práci pro chudé. Žil v letech 1576–1660, v roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Jeho heslem bylo: "Bratři! nemilujme slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou." (Nový zákon, První list Janův 3.18) Za válek 1648–53 například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje - za pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly spěšně nakoupeny potraviny a šaty a pomocí misionářů rozdávány chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativní organizací - zejména Kongregaci dcer křasťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později rovněž svatořečena) a Kongregace kněží misionářů (lazaristé). Více naleznete zde.