Terénní služby


  • Tel.: 416 732 303
 
Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Terénní sociální služby pro muže a ženy bez domova

Cílová skupina

  • Muži a ženy ve věku 18 a více let
  • Osoby v krizi, osoby bez přístřeší nacházející se na území města Litoměřice

Službu nelze poskytovat:

  • Osobám agresivním
  • Osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)

Cíle

  • Kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci
  • Poskytovat sociální poradenství

Služba obsahuje tyto základní činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!